Hyppää sisältöön

Lapset ja huoltajat ovat tyytyväisiä varhaiskasvatukseen

Päijät-Hämeen kunnalliset varhaiskasvatuksen järjestäjät toteuttivat alkuvuodesta 2023 arviointikyselyn varhaiskasvatuksen henkilöstölle, huoltajille sekä 3—5-vuotiaille lapsille. Arviointikysely toteutetaan joka toinen vuosi.

Kyselytulosten mukaan huoltajat ovat tyytyväisiä varhaiskasvatukseen. Huoltajat antoivat toiminnasta kouluarvosanaksi yhdeksän. Huoltajien vastauksissa vahvuuksiksi nousee varhaiskasvatuspaikassa saatu hyvä hoito, lapsiryhmissä ilmenevä turvallinen ja välittävä ilmapiiri sekä lapsia koskevan keskustelun luottamuksellisuus henkilöstön kanssa.

Huoltajien mielestä varhaiskasvatuksen henkilöstö arvostaa perheiden kasvatusnäkemystä ja he kokevat, että lapsella on mahdollisuus saada tukea kehitykseensä, oppimiseensa ja hyvinvointiinsa. Myös henkilöstön näkemyksen mukaan varhaiskasvatuspaikan moniammatillinen yhteistyö tukee lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia.

Lasten mielestä varhaiskasvatuspaikassa on turvallista, aikuiset ovat mukavia ja auttavat, kun tarvitsee apua. Varhaiskasvatuspaikkaan on kiva tulla ja siellä on kavereita.

Kaikkien vastaajaryhmien mielestä liikkuminen ja leikki ovat tärkeä osa lasten päivää. Nämä asiat korostuvat myös varhaiskasvatussuunnitelmassa.

Vastausten perusteella digilaitteita on varhaiskasvatuksessa käytössä ja niiden hyödyntäminen on lisääntynyt. Edelleen on tarpeen vahvistaa henkilöstön osaamista digilaitteiden pedagogisessa hyödyntämisessä varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.

Lapsen tukea vahvistava muutos varhaiskasvatuslakiin tuli voimaan 1.8.2022. Sen mukaan varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada kehityksensä, oppimisensa ja hyvinvointinsa edellyttämää yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Henkilöstö on ottanut tämän kolmitasoisen tuen hyvin vastaan ja käyttöön. Kolmitasoisen tuen prosessia on kuitenkin hyvä edelleen tarkastella ja kehittää kunnissa.

Varhaiskasvatusta arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Toimenpiteiden näkyväksi tekemiseen huoltajille ja henkilöstölle tulee edelleen kiinnittää huomiota.

Arviointikyselyyn osallistui 3 518 vastaajaa

Seudulliseen arviointikyselyyn osallistui kaikkiaan 3 518 vastaajaa, joista 1 727 oli 3—5-vuotiaita, 1 102 huoltajaa ja 689 varhaiskasvatuksen henkilöstöön kuuluvaa. Kysely toteutettiin tammi-helmikuun vaihteessa.

Arviointitietoa hyödynnetään kuntien varhaiskasvatuksen kehittämistyössä. Tavoitteena on varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten hyvinvoinnin, kehityksen ja oppimisen edellytysten edistäminen sekä tiedon tuottaminen poliittisen päätöksenteon pohjaksi.

Jokainen kyselyssä mukana ollut kunta on saanut alueensa ja varhaiskasvatusyksiköidensä arviointitulokset ja tiedottaa tuloksistaan oman aikataulunsa mukaan.

Päijät-Hämeen kunnilla, Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä, yhteisellä arviointityöllä on jo pitkät perinteet. Kehittämistä suuntaavia arviointikyselyjä toteutetaan kahden vuoden välein.

Lisätietoja

Päijät-Hämeen seudullisista kyselytuloksista
kehittämiskoordinaattori Raisa Kujala puh. 044 716 1734

Lahden kaupungin kyselytuloksista
päiväkodinjohtaja Maarit Raitala, Lahti puh. 050 398 5475