Hyppää sisältöön

Launeen päiväkoti on Lahden viides Vihreä lippu -päiväkoti

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi on myöntänyt Launeen päiväkodille Vihreän lipun osoitukseksi korkeatasoisesta, suunnitelmallisesta ja osallistavasta ympäristökasvatustyöstä.

Vihreä lippu on kestävän kehityksen kansainvälinen ohjelma ja ympäristösertifikaatti päiväkodeille, kouluille, oppilaitoksille ja vapaa-ajan toimijoille. Lahdessa Vihreän lipun päiväkoteja ovat Herrasmannin, Humpulan, Kanervan ja Kytölän päiväkodit sekä nyt uusimpana Launeen päiväkoti. Kivimaan koulu on toteuttanut Vihreän lipun ohjelmaa jo yli kaksi vuosikymmentä.

Kasvatusalan ympäristöohjelmassa lapset ja nuoret muuttavat toimintayksikkönsä arkea kestävämmäksi teema kerrallaan, yhdessä opettajien ja kasvattajien kanssa. Samalla he saavat kokemusta yhteisiin asioihin vaikuttamisesta, kestävän tulevaisuuden rakentamisesta ja ympäristöongelmien ratkaisuista.

Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools-ohjelmaa, maailman suurinta koulujen ja päiväkotien kestävän kehityksen verkostoa, joka toimii 68 maassa. Suomessa Vihreässä lipussa on mukana jo 95 000 lasta ja nuorta sekä 11 000 opettajaa ja kasvattajaa.

– Kasvatuksellisten tavoitteiden ja oppimisen lisäksi olemme onnistuneet vähentämään päiväkotimme ympäristökuormaa kierrätyksellä, lajittelulla sekä biojätettä vähentämällä, kertoo Launeen päiväkodin johtaja Satu Kykkänen.
– Olemme järjestäneet useita aiheeseen liittyviä tapahtumia, esimerkiksi kierrätysmateriaali-leikkipäivän.

Kykkänen jatkaa, että myös lasten osallisuus on tullut projektin myötä näkyväksi. Lapset ovat olleet osallisina vihreän lipun kokouksissa ja päässeet vaikuttamaan toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Launeen päiväkodissa vietetään 7.6.2022 Vihreä lippu -juhlaa, jolloin nostetaan Vihreä lippu salkoon. Paikalla lipunnostossa on päiväkodin oma väki. Iltapäivällä on vanhemmille oma tapahtuma.

Lisätietoja

Lahden kaupunki, sivistyspalvelut
Launeen päiväkoti
Satu Kykkänen, päiväkodin johtaja, puh. 050 398 5477, satu.kykkanen@lahti.fi

Tiina Kalliomäki, varhaiskasvatuksen hoitaja, ympäristökasvattaja, puh. 044 416 2906, tiina.k.kalliomaki@edu.lahti.fi

Lisätietoa Vihreä lippu -ohjelmasta: www.vihrealippu.fi

Tiedote kaikista myönnetyistä Vihreistä lipuista: https://vihrealippu.fi/2022/05/liput_kevat2022/