Hyppää sisältöön

Launeen tai Hennalan ja Paavolan päiväkotien hankesuunnitelmat sivistyslautakunnassa

Sivistyslautakunta antaa kokouksessaan 11.10. konserni- ja tilajaostolle lausunnon, jatketaanko Launeen päiväkodin perusparannus- vai Hennalan uudisrakennusvaihtoehdon hankevalmistelua. Lautakunta käsittelee myös Paavolan päiväkodin uudisrakennushankkeen jatkovalmistelua.

Launeen päiväkodin perusparannus- vai Hennalan uudisrakennusvaihto

Syksyllä 2021 hyväksytyssä palveluverkkosuunnitelmassa Launeen päiväkoti ja uusi Hennalan päiväkoti on esitetty vaihtoehtoisina ratkaisuina tulevalle päiväkodille, joka korvaa nykyiset Launeen ja Hennalan päiväkodit. Lisäksi neljä esiopetusryhmää tulee toimimaan Länsiharjun koulun yhteydessä.

Tuleva päiväkoti on kaupunkitasoinen ja toimii laajennetulla aukioloajalla ma-pe 5-23. Tilat suunnitellaan kahdeksalle lapsiryhmälle, noin 140 lapselle.

Hankesuunnitelmassa tutkitut vaihtoehdot ovat nykyisen Launeen päiväkotirakennuksen perusparannus tai uudisrakennus Hennalaan.

Perusparannusvaihtoehdossa nykyiselle Launeen päiväkotirakennukselle tehtäisiin täydellinen perusparannus suojellun rakennuksen ominaispiirteitä kunnioittaen. Tilat modernisoitaisiin mahdollisuuksien mukaan Lahden päiväkotikonseptin mukaisiksi. Launeen päiväkoti on helposti saavutettavissa julkisilla kulkuvälineillä.

Hennalan uudisrakennusvaihtoehto palvelisi paremmin sijainniltaan sekä palveluverkon ja Länsiharjun koulun yhteyteen tulevien esiopetusryhmien näkökulmasta. Uudisrakennus pystytään suunnittelemaan optimaaliseksi keväällä 2022 hyväksytyn Lahden päiväkotikonseptin mukaisena.

Perusparannusvaihtoehto on investointikustannuksiltaan uudisrakennusvaihtoehtoa halvempi mutta elinkaarikustannuksiltaan hieman kalliimpi ja hiilijalanjäljeltään huonompi. Perusparannusvaihtoehdossa rakentamisen riskit ovat uudisrakentamista suuremmat.

Uudisrakennusvaihtoehdossa oleellinen riski on vanhan suojellun rakennuksen jääminen tyhjilleen, mikäli sitä joudutaan ylläpitämään vuosia ilman käyttöä. Odotettavissa oleva myyntihinta on vaatimaton.

Paavolan päiväkodin uudisrakennushanke

Syksyn 2021 palveluverkkosuunnitelmassa keskusta-alueen päiväkodiksi esitetään Paavolan päiväkotia, ja toinen päiväkoti sijoittuisi uuteen keskustan alueelle sijoittuvaan monitoimitaloon.

Paavolan päiväkoti on koko kaupunkia palveleva vuorohoitoyksikkö, avoinna joka päivä klo 5–23. Lapsista 70 % on ilta- ja viikonloppuhoidossa. Päiväkodissa on myös erityisen tuen ryhmä.

Paavolan päiväkoti on sijainniltaan keskeinen. Tontille voidaan sijoittaa kymmenryhmäinen, 170 lapsen uusi Lahden päiväkotikonseptin mukainen päiväkotirakennus. Tämä edellyttää asemakaavan muutosta tai poikkeamislupaa.

Nykyinen Paavolan päiväkotirakennus on huonokuntoinen ja sen perusparannus tulisi uudisrakentamista selvästi kalliimmaksi.

Kustannusarvioita ja valmistelujen eteneminen

Launeen päiväkodin perusparannuksen kustannusarvio on 6,41 M€ ja Hennalan uudisrakennuksen kustannusarvio 7,68 M€ (alv. 0 %). Toimintakustannukset ilman vuokrakustannuksia ovat molemmissa vaihtoehdoissa 1,6 M€ (alv. 0 %). Myös hankkeen valmistumisaikataulu on sama, nopeimmillaan kesällä 2025.

Paavolaan esitetyn uudisrakennuksen rakentamiskustannukset ovat noin 8,58 M€ ja toimintakustannukset ilman vuokrakustannuksia ovat 2,3 M€ (alv. 0 %). Tavoiteaikataulun mukaan uusi päiväkoti valmistuu vuoden 2026 lopulla, jolloin rakentaminen on aloitettava viimeistään alkusyksystä 2025.

Uudisrakennusvaihtoehdot ovat pääosin puurakenteisia.

Tällä hetkellä Launeen ja Paavolan päiväkodit toimivat väistötiloissa. Hennalan päiväkodin tilat ovat huonokuntoiset. Paavolan vanhojen rakennusten purkukustannukset ovat 226 000 €.

Sivistyslautakunnasta asia etenee konserni- ja tilajaoston päätettäväksi 21.11.2022.

Lisätiedot

Lahden Tilakeskus
rakennuttajapäällikkö Leena Pirttilä, p. 050 65861

Sivistyspalvelut
sivistysjohtaja Tiina Granqvist, 050 383 6574
varhaiskasvatusjohtaja Mika Harju, 050 559 7901

Linkki sivistyslautakunnan kokouksen 11.10.2022 esityslistalle