Hyppää sisältöön

Lautakunta käsittelee Satamaraitin saunapaikkoja

Tekninen ja ympäristölautakunta käsittelee 17.6. useita asemakaavamuutoksia. Lisäksi lautakunta tarkastaa muutokset kaupunkiympäristön palvelualueen käyttötalouteen ja kunnallistekniikan työohjelmaan.

Satamaan paikkoja saunoille ja palveluille

Tekninen ja ympäristölautakunta käsittelee Satamaraitin ja Teivaan koti- ja vierasvenesataman palveluiden kehittämistä. Asemakaava ja kaavamuutos tukee alueen elinvoimaisuutta ja vahvuuksia ja turvaa Vesijärveä kiertävän rantaraitin yhtenäisyyden. Työ on tehty yksityisten ja kaupungin aloitteesta.

Kaavalla voidaan mahdollistaa alueelle uusia palveluja ja kelluvan allasrakenteen rakentaminen. Käsittelyn keskeiset sisällöt ovat:

  1. Ravintola Lokin yhteyteen mahdollistetaan saunalaajennuksen rakentaminen.
  2. Toimintansa lopettaneen ns. Tauriaisen tontille lisätään rakennusoikeutta ja laajennetaan tonttia itään.
  3. Satamaraitin varteen on kaavamuutoksen jälkeen mahdollista rakentaa kelluva allas ja saunarakennus.  Tämä vaatii vesi- ja viemärilinjan rakentamisen ja rakennusluvan lisäksi vesilain mukaisen luvan.
  4. Satamaraitin varteen mahdollistetaan pienten kioskimaisten rakennelmien toteuttaminen.
  5. Teivaan vierasvenesataman kehittämiseen varaudutaan osoittamalla vierasvenesataman huoltorakennuksille rakennusala ja -oikeutta Satamaraitin varteen. Kaupungin satamatoimen tavoitteena on saada alueelle lisää vierasvenepaikkoja. Kaavan mahdollistaman huoltorakennusten paikka on ohjeellinen ja tarkentuu suunnittelussa.

Ehdotukset laitetaan lautakunnan päätöksellä julkisesti nähtäville. Ehdotusvaiheessa suunnitelmaa on mahdollista kommentoida. Päätös etenee kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustoon.

Teknisen viraston kortteliin uusi kerrostalo

Lautakunta käsittelee vanhan Teknisen viraston asemakaavan muutosehdotusta. Vanha Tevi sijaitsee osoitteessa Vesijärvenkatu 11 ja kaavamuutoksen tavoite on osoittaa rakennus uuteen käyttöön ja tarkastella mahdollisuus uudisrakentamiselle. Kaavamuutos on laadittu yksityisen aloitteesta.

Tontilla on tällä hetkellä rakennusoikeutta 7000 m2 josta on käyttämättä 1260 m2. Kaavamuutoksella tontin rakennusoikeutta nostetaan ja kokonaisrakennusoikeudeksi muodostuu 8200 m2. Muutos mahdollistaa kerrostalon rakentamisen korttelin avoimelle sisäpihalle.

Asemakaavan muutosalue on keskustan ruutukaava-aluetta. Kaava kehittää tiivistä, kestävän kehityksen mukaista yhdyskuntarakennetta. Alueen asukasmäärä voisi uudisrakennuksen myötä lisääntyä 60-120 asukkaalla.

Uudisrakentamisen soveltuminen ympäristöön arvioidaan rakennusluvan yhteydessä. Tontilla sijaitsevat kaupunkikuvan kannalta merkittävät rakennukset suojellaan. Vanhan sähkölaitoksen rakennuksen ja vanhan Teknisen viraston julkisivun lisäksi sisäpihan kytkinhalli suojellaan.

Jos lautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen, se tulee julkisesti nähtäville. Ehdotusvaiheessa suunnitelmaa on mahdollista kommentoida. Käsittely jatkuu kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustoon.

Tekninen ja ympäristölautakunta esityslista 17.6.2020 (pdf)