Hyppää sisältöön

Liikunta- ja kulttuuri- sekä osallisuutta ja hyvinvointia edistäville yhdistyksille myönnettiin vuosiavustuksia

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta myönsi kokouksessaan 23.5.2024 lahtelaisille kulttuuri- ja liikuntayhdistyksille sekä osallisuuden ja hyvinvoinnin yhdistyksille vuosiavustuksia vuodelle 2024 yhteensä 398 850 €.

Vuosiavustuksia myönnettiin yhteensä 162 lahtelaiselle yhdistykselle ja seuralle: 32 kulttuuriyhdistykselle, 62 liikuntayhdistykselle ja 68 osallisuutta ja hyvinvointia edistävälle yhdistykselle. Vuosiavustushakemuksia saatiin kaikkiaan 175 kappaletta, joukossa myös uusia hakijoita. Osa hakijoista vielä täydentää hakemustaan.

Vuosiavustukset lahtelaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ovat lahtelaisten yhdistysten ja järjestöjen haettavissa vuosittain maaliskuussa. Hakeminen toteutetaan sähköisesti.

Lahtelaisille kulttuuriyhdistyksille avustuksia yhteensä 50 000 €

Kulttuuriavustuksia jaettaessa kiinnitetään huomiota muun muassa toiminnan laajuuteen ja tavoittavuuteen, muualta saatuihin avustuksiin sekä kulttuuritarjontaa täydentävien esteettömien tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen. Erityisenä painopisteenä on lastenkulttuurin tukeminen.

Vuosiavustusta 2024 myönnettiin 32 kulttuuriyhdistykselle, avustushakemuksia tuli yhteensä 39.

Liikuntayhdistyksille vuosiavustuksia myönnettiin yhteensä 139 850 €

Liikuntayhdistysten vuosiavustuksia jaettaessa erityisperusteena otetaan huomioon toiminnan laajuus, seuran lapsi- ja nuorisotoiminta, merkitys lahtelaisessa liikuntaelämässä ja liikkumattomuuden ehkäisemiseen panostettu työ.

Yhteiskunnallisen merkityksen arvioinnissa huomioidaan seuran työ kaupunkilaisten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin sekä yhteisöllisyyden lisäämiseen alueilla.

Vuosiavustusta myönnettiin nyt yhteensä 62 liikuntayhdistykselle, hakemuksia tuli yhteensä 65. Vuoden 2024 aikana avustuksia tullaan jakamaan kaikkiaan noin 165 000 .

Osallisuuden ja hyvinvoinnin vuosiavustuksia myönnettiin yhteensä 209 000 €

Osallisuuden ja hyvinvoinnin vuosiavustuksia myönnettäessä erityistä huomiota kiinnitetään muun muassa hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta edistävään toimintaan, haittoja ehkäisevään toimintaan, päihteettömyyden tukemiseen, yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja vapaaehtoistoimintaan.

Osallisuuden ja hyvinvoinnin vuosiavustushakemuksia vuodelle 2024 tuli yhteensä 71, joista 68 hakijalle avustusta myönnettiin.

Lisätietoja

Sivistyspalvelut
Kulttuuriasiainpäällikkö Matti Karhos, 050 387 8792
Liikuntajohtaja Aleksi Nyström, 044 483 1794
Erityisasiantuntija Päivi Pitkänen, 044 482 0590 (ma 27.5. -)

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan kokouksen 23.5.2024 esityslista Dynasty-verkkopalvelussa.