Hyppää sisältöön

Liikunta- ja kulttuurilautakunta 11.3.2020

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan kokouksessa 11.3.2020 kaikki muut jäsenet olivat paikalla, paitsi varapuheenjohtaja Helena Salakka, jäsenet Ulla Koskinen-Laine ja Markku Karjula. Markku Karjulan sijaan oli varajäsen Salla Natunen.

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan kokouksen 11.3.2020 ​esityslistalla mm. seuraavat asiat:
§
6 Sivistyksen palvelualueen seurantaraportti 1.1. -31.12.2019
7 Valtionosuuksien ja –avustusten anominen ja vastuut sivistyksen palvelualueella vuonna 2020
8 Edustajan valitseminen Suomen museoliiton 97. vuosikokoukseen ja Valtakunnallisille museopäiville
9 Lahden kaupunginteatterin edustajien nimeäminen Suomen Teatterit ry:n vuosikokoukseen vuonna 2020
10 Lahden kaupunginteatterin edustajan nimeäminen Työväen Näyttämöiden Liitto r.y.:n vuosikokoukseen vuonna 2020
11 Tiedoksi merkittävät asiat
12 Muut asiat ​

Lautakunta päätti esityslistalla olleet asiat pohjaehdotusten mukaisesti, lukuun ottamatta seuraavia:

Liikunta- ja kulttuurilautakunta päätti valita Suomen museoliiton 97. vuosikokoukseen ja Valtakunnallisille museopäiville  edustajakseen jäsen Päivi Granlundin. Suomen Teatterit ry:n vuosikokoukseen 2020 lautakunta nimesi edustajakseen puheenjohtaja Marju Markkasen. Työväen Näyttämöiden Liitto r.y.:n  vuosikokoukseen vuonna 2020 lutakunta ei nimennyt edustajaansa.

Muissa asioissa kirjattiin seuraavaa:

Liikunta- ja kulttuurilautakunta kävi keskustelun Ranta-Kartanon alueen, Kisapuiston ja muiden liikunta-alueiden kehittämisestä, mm. tekojäärata-asiasta. Todettiin, että linjaus Kisapuiston alueen kokonaisratkaisuista ja yhteensovittamisesta uuteen Ranta-Kartanoon on tarkoitus tuoda kaupungin- ja konsernijohdon valmistelun kautta kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Linjauksessa huomioidaan mm.

1) Eri liikuntalajien ja vapaa-ajan toimintojen edellyttämät investoinnit ja niiden suhde aiemmin valmistuneisiin hankesuunnitelmiin.

2) Sports Hub-selvityksen johtopäätökset ja suositukset.

3) Kisapuiston alue osana Urheilukeskuksen kokonaisuuden ja Lahden keskusta-alueen laajempaa kehittämistä.

Linkki liikunta- ja kulttuurilautakunnan esityslistaan.

Lisätietoja

Lahden kaupunki, sivistyksen palvelualue
liikunta- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Marju Markkanen, puh. 040 587 5557

Aihealueet