Hyppää sisältöön

Liityntäpysäköinnin kehittämiseen tarvitaan maakauppoja

Tekninen ja ympäristölautakunta päättää 25.8. matkakeskuksen länsipuolen tonttihankinnoista. Hankinnat edellyttävät valtuuston lisämäärärahaa.
Lassi Häkkinen
Matkakeskuksen länsipuolen työmaat

Tekninen ja ympäristölautakunta käsittelee matkakeskuksen länsipuolen kortteleiden maakauppoja. Kaupunki ostaisi Liberi Oy:ltä maata 4,5 miljoonalla eurolla ja VR-Yhtymältä tontin ja tilan 0,55 miljoonalla eurolla. Vähennysten jälkeen kaupungille jäisi tonteista maksettavaa yhteensä 4,657 M€.

Hankinnan tavoitteena on ratkaista matkakeskuksen alueen liityntäpysäköinnin haasteet ja toteuttaa matkakeskuksen länsipuolen kortteliin pysäköintilaitos. Hankinnalla halutaan edistää Lahden näkyvimmän korttelin toteutumista ja rakentumista tasokkaana ja kaupunkikuvaan sopivana. Hankinta tukee koko matkakeskuksen alueen kehittymistä.

Radan alueen käyttöön 450 autopaikkaa

Kaupungin teettämän selvityksen perusteella toimivin ja taloudellisin ratkaisu on toteuttaa alueelle erillinen maanpäällinen pysäköintilaitos. 4-kerroksiseen rakennukseen tulisi tilaa 450 autolle, josta liityntäpysäköinnin osuus olisi noin 300 autopaikkaa. VR:n tonttikaupan edellytyksenä on, että kaupunki sitoutuu toteuttamaan kustannuksellaan 100 autopaikkaa liityntäpysäköintikäyttöön. Pysäköintilaitoksen kokonaiskustannus on noin 10,5 miljoonaa euroa ja rakennushankkeeseen voidaan hakea valtion tukea. Pysäköintilaitoksen operoinnista vastaisi Lahden Pysäköinti Oy.

Ratkaisu edellyttää asemakaavan muutosta, jotta pysäköintilaitos voitaisiin toteuttaa korttelin eteläosaan. Kaavamuutosta haetaan, jos kaupunginvaltuusto myöntää maakaupoille lisämäärärahan. Laitos voisi nopeimmillaan valmistua vuonna 2022.

Teknisen ja ympäristölautakunnan esityslista 25.8.2020  

Aihealueet