Hyppää sisältöön

Lisää kasvillisuutta päiväkotien pihoille

Sitran, Kestävä Lahti -säätiön ja Lahden kaupungin yhteinen Luontopositiivinen elämä -hanke kannustaa julkisyhteisöjä kaupunkiviljelyyn tarjoamalla kasvatuslaatikoita muun muassa päiväkotien ja palvelutalojen pihoille.
Lapset kastelevat viljelylaatikon orvokkeja

– Kaupunkiviljelyn avulla lisätään kasvillisuutta kaupunkiin, lisätään kaupunkilaisten luontoyhteyttä ja tuotetaan hyvää ruokaa. Lisääntynyt luontoaltistus monipuolistaa ihon mikrobistoa ja vähentää riskiä sairastua esimerkiksi allergioihin ja diabetekseen. Itse viljeltyjä yrttejä ja vihanneksia on myös mukava maistella, kertoo projektipäällikkö Hanna Mattila.

Mattila johtaa Lahdessa Luontopositiivinen elämä -hanketta. Yhteisöllisille pihoille tarjotut viljelylaatikot ovat osa hankkeen toimintaa. Hankkeen rahoittajia ovat Sitra, Kestävä Lahti-säätiö ja Lahden kaupunki.

Kaupunkiviljelyn mahdollisuus yhä useampien ulottuville

Lahdessa on aiemmin tutkittu päiväkotipihojen viherryttämisen vaikutuksia lasten terveyteen. Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin yliopiston tutkimuksessa asfaltoiduille, laatoitetuille ja sorapäällysteisille päiväkotipihoille tuotiin metsäpohjaa eli kunttaa, siirtonurmea ja istutuslaatikoita, joihin lapset kylvivät kasveja ja hoitivat niitä. Lasten immuunijärjestelmä parani jo kuukaudessa.

Luontopositiivinen Lahti -viljelylaatikoille kodit löytyivät lahtelaisista päiväkodeista, palvelutaloista ja palvelukeskuksista. Laatikoiden käyttäjät itse päättävät mitä haluavat laatikoissa tulevana kasvukautena viljellä. Valitut päiväkodit ovat auki koko kesän, joten kasvien hoito ei katkea kesäkuumallakaan.

Viljelylaatikoilla kasvillisuutta Jalkarannan päiväkodin pihalle

Jalkarannan päiväkodin pihalle sijoitettiin kuusi Luontopositiivinen Lahti -viljelylaatikkoa.

– Pihallamme on vain vähän kasvillisuutta ja paljon pölyävää hiekkaa, ja kesällä on kuuma. On hienoa, että saamme viljelylaatikoista kasvillisuutta pihoille. Kaikki muukin varjostava kasvillisuus olisi tervetullutta, sanoo Jalkarannan päiväkodin varajohtaja Taija Bäf.

– Mukava että lapset pääsevät itse kylvämään ja istuttamaan, näkemään kasvien kasvua ja lopuksi maistelemaan satoa, toteaa varhaiskasvatuksen opettaja Anu Tainio. Hän istutti lasten kanssa laatikoihin muun muassa hernettä, auringonkukkaa, retiisejä ja perunaa. Tainio vie lapsia lähimetsään viikoittain, mutta toivoo myös päiväkodin pihalle lisää luontoa. Hän on aiemmin tuonut lähimetsästä oksia, joista pihalle on tehty maja.

Lahden Tilakeskus laatii suunnitelmia pihojen monimuotoisuuden lisäämiseksi

Kaupunkiviljely on yksi keino viherryttää pihoja. Päiväkotipihoista vastaava Lahden Tilakeskus miettii parhaillaan, miten muuten pihoille saataisiin lisää monimuotoista luontoa.

– Toiveita kasvillisuuden lisäämisestä on tullut useista päiväkodeista. Suunnittelemme pihakonseptia, jonka avulla pihoja kehitetään luonnonmukaisemmiksi. Pihakonseptissa huomioidaan myös piharakentamisen ilmastopäästöt. Kasvillisuus vähentää hiilidioksidia ja biopohjaiset materiaalit sitovat hiiltä, kertoo  hiilineutraalin rakentamisen asiantuntija Sanna Partinen Tilakeskukselta.

Viljelylaatikot pihoille valmisti Lahden Ympäristöpaja, joka tarjoaa palkkatuettua työtä ja työkokeilua työttömille yli 30-vuotiaille lahtelaisille.

– Ympäristöpaja haluaa olla tukemassa toimintaa luonnon hyväksi ja samalla edistää työllisyyttä, kertoo valmennusesihenkilö Jani Liukkonen.

Luontopositiivinen Lahti lisää asukkaiden yhteyttä luontoon

Viljelylaatikot ovat osa Lahden kaupungin luontopositiivisuustyötä, jossa määritellään kaupungille luontotavoite ja toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi. Luontopositiivisessa Lahdessa luonnolle tuotetaan enemmän hyötyä kuin haittaa sekä lisätään asukkaiden yhteyttä luontoon.

Kuluva vuosi on nimetty Lahdessa luonnon teemavuodeksi, jolloin kaupunki kertoo aktiivisesti luontotyöstään. Suomessa kaupungeilla on merkittävä rooli ihmisen toimista johtuvan luontokadon ehkäisemisessä ja ekosysteemien toiminnan turvaamisessa.

Lisätietoa

Lue pihan viherryttämisen vaikutuksista lasten terveyteen:
Metsäpohjainen piha paransi päiväkotilasten immuunijärjestelmää (biwe.fi)

Lisätiedot

Aihealueet