Hyppää sisältöön

Lisää kävelyä ja pyöräilyä viiteen lahtelaiskouluun

Viidessä lahtelaisessa koulussa perehdytään viisaan liikkumisen teemoihin. Jokaiselle koululle on 1000 € budjetti jonkin viisaan liikkumisen kehityshankkeen toteuttamiseen.

Viidessä lahtelaisessa koulussa jokin luokka tai luokka-aste perehtyy viisaan liikkumisen teemoihin valmistautuen selvittämään oman koulunsa ympäristön tilaa kävelijän ja pyöräilijän näkökulmasta. Koulut ovat Erstan koulu, Kivimaan koulu, Länsiharjun koulu, Möysän koulu ja Villähteen koulu. Jokaiselle koululle on 1000 € budjetti jonkin viisaan liikkumisen kehityshankkeen toteuttamiseen. Rahojen käyttökohteen päättävät oppilaat. Työ kouluissa alkoi helmikuussa ja kestää vuoden 2021 loppuun.

Miten saadaan lahtelaiset kävelemään ja pyöräilemään enemmän?

Onko parannettava kevyen liikenteen väyliä, lisättävä pyörätelineitä vai vähennettävä autoilua keskustassa? Mikä oikeastaan saa ihmiset valitsemaan lihasvoiman kulkumuodoksi?

Yksi ratkaisu löytyy kasvatuksesta. Se, minkä lapsena ja nuorena omaksuu luontevaksi osaksi arkea, kantaa parhaimmillaan läpi elämän. Tavoitteena on kannustaa elämäntapaan, jossa arkiliikkuminen lihasvoimin tukee terveyttä ja hyvinvointia sekä ympäristönsuojelua. Bonuksena tulevat turvallisuus, liikunnan ilo ja elämyksellisyys.

Oppilaat perehtyvät viisaaseen liikkumiseen

Kevään aikana etäoppitunnein toteutuvat perehdytysluennot käsittelevät liikenneturvallisuutta, liikenteen ympäristövaikutuksia, liikunnan terveys- ja hyvinvointivaikutuksia sekä retkipyöräilyä elämyksenä. Luennoitsijoina toimivat kaupungin ympäristökasvattaja Emma Marjamäki, Liikenneturvan kouluttajat Elina Lotta ja Ilkka Korhonen, Pajulahden liikuntaopiston lehtori Janne Lahtinen ja PaloAdventures-matkailuyrittäjä Henna Palosaari.

– Olisimmehan me mieluummin luennoineet livenä kouluilla, mutta silloin emme olisi voineet tarjota yhteensä 11:lle luokalle viiden hengen asiantuntijatiimin luentoja, joten on tämä etätoteutus tuonut jotain hyvääkin, kommentoi hankkeen projektipäällikkönä toimiva Emma Marjamäki.

Innostusta on onnistuttu herättämään kouluissa, joissa oppilaat ovat valmiita kohtaamaan syksyn toiminnallisen osion.

Suunnittelusta konkretiaan

Syksyllä oppilaat osallistuvat kaupungin liikennesuunnittelijan toteuttamaan olosuhdekartoitukseen, jossa selvitetään koulun pihan, kouluuntuloreittien ja koulun toimintakulttuurin tilaa. Samalla kirjaamme kouluille myös kestävän liikkumisen suunnitelmat, joiden tehtävänä on ohjata toimintakulttuuria viisasta liikkumista kannustavaksi.

Oppilaiden syksyyn kuuluvat myös pyörätaitorata-ajot, elämysretkeily sekä oman kehittämishankkeen toteutus. Tavoitteena on saada aikaan muutoksia liikkumistapoihin jo hankkeen aikana. Liikkumisturvallisuutta on tavoitteena parantaa oppilailta saadun palautteen perusteella.

Meidän koulu kävelee ja polkee -hanke on saanut rahoituksen Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustuksista. Hankkeesta vastaa Lahden kaupunki ja mukana työssä ovat Liikenneturva, PaloAdventures, Pajulahti sekä MakingSense-konsulttiyritys.