Hyppää sisältöön

Loistopolun laavun vastaanottaminen ja siirtoehdotus

Lahden kaupunki ottaa vastaan Lahden seurakuntayhtymän omistaman Loistopolun laavun ja ehdottaa laavun siirtämistä Kukkasen koulun läheisyyteen.

Lahden kaupunki, Kunnallistekniikka ottaa vastaan Lahden seurakuntayhtymän omistaman Nastolan kouluharjun alueella tontin 398-35-7310-1 ja ulkoilureitin välissä Lahden kaupungin maalla sijaitsevan Loistopolun laavun ja ehdottaa laavun siirtämistä Loistopolun varrelle Kukkasen koulun läheisyyteen.

Laavu on siirtynyt Lahden seurakuntayhtymän omistukseen Nastolan seurakunnan liittyessä Lahden seurakuntayhtymään 2016 kuntaliitoksen myötä. Lahden seurakunta on saanut valituksia laavun käytön aiheuttamista häiriöistä useasti viime vuosien aikana. Myös poliisi ja pelastustoimi on vastaanottanut useita ilmoituksia laavun aiheuttamista savu-, käry-, ja meluhaitoista. Palotarkastaja on esittänyt Lahden seurakuntayhtymälle ja Lahden kaupungille laavun siirtämistä tai tulentekomahdollisuuden poistamista. Pelastuslaitos perustelee tätä asumisturvallisuuteen ja -viihtyvyyteen liittyvillä seikoilla.

Lahden seurakuntayhtymällä ei ole ollut paikkaa laavulle omien kiinteistöjensä alueella ja päätyessään luovuttamaan laavun Lahden kaupungille on toivonut sille uutta paikkaa Nastolan alueelta huomioiden asumisturvallisuuden ja -viihtyisyyden sekä erityisesti koululaisten laavun käyttömahdollisuuden jatkumisen.

Lahden kaupunki, Kunnallistekniikka ottaa laavun vastaan kunnossapidettäväkseen ja Maankäyttö on etsinyt sille uuden sopivamman paikan palo- ja pelastusviranomaisten esityksen mukaisesti. Uusi turvallisempi sijoituspaikka asumuksiin nähden n. 500 m päässä nykyisestä sijoituspaikasta, lähempänä Kukkasen koulua, mahdollistaa sekä koululaisten että kaikkien retkeilijöiden ja luonnossa liikkuvien laavun käytön myös jatkossa.

Lisätty 23.3.2021 linkki nähtävillä oleviin suunnitelmiin

Loistopolun laavun vastaanottaminen ja siirtoehdotus
Kuva laavun nykyisestä sijainnista ja ehdotus uudesta sijoituspaikasta