Hyppää sisältöön

Löylykadun asuntoalueen kunnallistekniikan rakentaminen

Kohteeseen rakennetaan alueen vaatima kunnallistekniikka, eli alueen vesihuolto, kaukolämpö ja sähköverkko sekä liikenneväylät. Kohde sijaitsee Selkätien varrella metsämäisellä alueella Lahden kaupungin Kytölän kaupunginosassa.
Ilmakuva ja opaskarttasovitteen päälle rajattu alue,  joka käsittää Vuorelankadun ja Löylykatu ympäristön uudet katualueet.
Kunnallistekniikan rakennuskohde on rajattu karttaan punaisella katkoviivalla.

Vuorelankatu rakennetaan Kytölän Selkätiestä Löylykatuun saakka täysin valmiiksi. Rakennettavat tonttikadut rakennetaan osittain päällystettynä ja loput pintarakenteet kuten kiveykset, asfalttipäällyste ja vihertyöt tehdään sen jälkeen, kun tontit on rakennettu.

Työt aiheuttavat tilapäisiä liikennejärjestelyjä alueella ja rajoittaa alueen käyttöä.

Aikataulu

Kunnallistekniikan rakentaminen alkaa viikon 2 aikana tehtävillä valmistelevilla töillä.

Löylykadun loppupää, Soikkokatu ja Kippokatu valmistuvat 28.7.2021 mennessä. Loput kadut valmistuvat viimeistään 15.10.2021.

 

Pahoittelemme rakentamisesta aiheutuvaa häiriötä!

Aihealueet