Hyppää sisältöön

Lukiokoulutuksen hyvinvointia kehittämässä 

Lahden lukiokoulutuksessa laatu on arjen toiminnoissa läsnä. Lukiokoulutuksen laatutyötä on tehty näkyväksi vuoden 2023 alusta lähtien neljän kaupungin yhteisessä verkostohankkeessa Laatuapila – laatu tehdään yhdessä.

Pajapäivässä kokoonnuttiin pohtimaan hyvinvointia ja osallisuutta 

Lukiokoulutuksen yhteiseen hyvinvoinnin pajapäivään kokoontui joukko Lahden lukio Gaudian ja Lahden lyseon opiskelijoita, opettajia ja opiskeluhuollon ja ohjauspalvelujen työntekijöitä sekä Laatuapila -hankkeen hanketyöntekijöitä. Maaliskuun pajapäivä järjestettiin Lahden lyseolla. Päivän aikana tarkasteltiin hankkeen verkostolukioiden yhdessä työstämää opetussuunnitelmasisältöön perustuvaa hyvinvointimallia sekä parhaita käytäntöjä.  

– Pajatyöskentelynä pohdimme käytännön tekoja ja toimenpiteitä, jotka edistäisivät yksittäisen opiskelijan ja koko lukioyhteisön hyvinvointia. On selvää, että hyvinvointi vaikuttaa oppimiseen ja oppiminen hyvinvointiin, joten aihe herätti runsaasti ideoita ja ajatuksia. Näitä tullaan hyödyntämään jatkotyöskentelyn pohjana, toteaa lukiokoulutuksesta projektipäällikkö Pia Koivisto. 

Lukio-opiskelijat ja opettajat kokivat pajapäivän antoisaksi ja tarpeelliseksi. Erityisesti arvostettiin tilaisuutta keskustella ja jakaa mielipiteitä eri toimijoiden kesken ja laajentaa omaa hyvinvoinnin ja osallisuuden kokemuksen näkökulmaa.  

Keskusteluissa todettiin, että ”arvokasta pohdintaa, jota tulee tehtyä aivan liian harvoin. Opettajien ja opiskelijoiden yhteiset tapaamiset ovat todella hedelmällisiä ja usein silmiä avaavia.” ”Oli antoisaa keskustella yhdessä eri lukioiden opettajien ja etenkin opiskelijoiden kanssa.” 

Koivisto painottaa, että jokainen on tärkeä laadun tekijä ja yhdessä tekemällä laatu rakentuu osaksi oppilaitoksen arkea ja rakenteita. 
– Lukiokoulutuksen laatutyö on jatkossakin yhdessä tekemistä ja siihen osallistuvat kaikki lukioyhteisön jäsenet.   

Verkostohankkeen hallinnoivana organisaationa toimii Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia. Lahden kaupungin lukiokoulutuksen lisäksi toteutuksessa mukana ovat Koulutuskuntayhtymä Tavastia sekä Kuopion kaupungin lukiokoulutus. 

Laatuapila -verkostohankkeen toteutusaika on 1.1.2023 – 31.7.2024. Hanketta rahoittaa Opetushallitus. 

Lisätietoja 

Lukiokoulutuspalvelut
Pia Koivisto, projektipäällikkö, 044 483 1771, pia.koivisto@lahti.fi 

Kuva Pia Koivisto