Hyppää sisältöön

Lumen lähisiirron mahdollisuuksia selvitetään Lahdessa ja Hollolassa

Lahden kaupunki ja Hollolan kunta kartoittavat kuluvan talven aikana lumen kuljetuksen, varastoinnin ja käsittelyn käytäntöjä.
Väliaikaisesti varastoitua lunta Lahden keskustassa tammikuussa 2024. Kuva: Maija Näveri, Lahden kaupunki.

Lahden kaupunki ja Hollolan kunta kartoittavat kuluvan talven aikana lumen kuljetuksen, varastoinnin ja käsittelyn käytäntöjä. Kartoituksella selvitetään mahdollisuuksia hallita lumen kuljetuksista aiheutuvia kustannuksia ja muita haittoja käsittelemällä ne lumenkaatopaikkojen sijaan mahdollisimman lähellä aurauskohteita. Lähivarastointi on mahdollista, mikäli niin käsitelty lumi ei sulaessaan aiheuta haittoja lähialueen asukkaille tai laadullista riskiä pinta- tai pohjavesille.

Likaisinta lumi on vilkasliikenteisissä kohteissa

Lumen ja sulamisvesien laatua ja siihen liittyvä riskejä on selvitetty Lahdessa ja Hollolassa sijaitsevilla liikennealueilla kevättalvella 2023 tehdyillä näytteenotoilla. Niiden perusteella katualueiden aurauslumi on likaantunutta lähes paikkaan katsomatta. Haitta-aineiden pitoisuuksissa havaittiin kuitenkin runsaasti vaihtelua. Pääsääntöisesti korkeimmat pitoisuudet mitattiin kohteista, joiden keskimääräinen vuorokausiliikenne oli yli 4000 ajoneuvoa. Tutkimuksen toteuttamisesta ja tuloksista tarkemmin kertova raportti on julkaistu kuntien internet-sivuilla.

Kartoituksella kohti riskittömämpää maankäytön suunnittelua

Nyt tehtävä lumenkuljetuskartoitus sekä aiemmat näytteenotot ovat osa vuosina 2023–2024 toteutettavaa Talvisaikainen hulevesien hallinta, riskien tunnistaminen ja maankäytön suunnittelu – hanketta. Sen tavoitteena on parantaa lumesta ja sulamisvesistä aiheutuviin laaturiskeihin varautumista maankäytön suunnittelussa lumen varastointia, kuljetusta ja muita käytäntöjä kehittämällä. Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 54 720 eurolla vesiensuojelun tehostamisohjelmasta.

Lisätietoja:

Lahden kaupunki: Hulevesi-insinööri Juhani Järveläinen, +358 50 559 4083
Hollolan kunta: Vesihuoltopäällikkö Riikka Johansson, +358 44 780 1182
Projektipäällikkö Ari Rinkinen, +358 44 780 1453

Lumi- ja sulamisvesien mittausraportti