Hyppää sisältöön

LUT-yliopisto laajenee Lahdessa laajalla yhteistyöllä

LUT-yliopiston Lahden kampus kasvaa nopeasti, mikä saa dekaani Riina Salmimiehen työskentelemään yhä useammin Lahdessa. Lahden seutu on virittynyt edistämään ympäristöhankkeita ja elinkeinoelämän tuella yliopiston rooli alueella vahvistuu.

Ohjelmistotuotannon, energiatekniikan ja tuotantotalouden uudet englanninkieliset kandidaattiohjelmat tuovat Lahden Niemen kampukselle myös kansainvälisiä opiskelijoita. Jo aiemmin on perustettu tuotantotalouden, kestävyystutkimuksen ja ohjelmistotuotannon maisteriohjelmat.

Insinööritieteiden dekaani Salmimies jakaa työpanoksensa LUTin kahden kaupungin, Lahden ja Lappeenrannan hyväksi.

Ympäristöyliopisto tekee tulevaisuuden osaajia

Kaikista koulutuksista valmistuu osaajia kasvavalle ympäristösektorille ja perinteisesti vahvalle teollisuudelle. Salmimies kiittää alueen erinomaista yrityskantaa mm. mekaanisen metsäteollisuuden aloilla ja elintarvikesektorilla. Hän toivoo, että yrityksillä on rohkeutta rekrytoida myös kansainvälisiä opiskelijoita palvelukseensa paikkaamaan työvoimapulaa.

– Ympäristöasiat ovat vahvasti LUTin strategiassa. Kestävyystutkimuksessa ja tuotantotaloudessa on jo aiemmin tarkastelu yritysten ja yhteiskuntien ympäristövaikutuksia. Erotustekniikka tuo uusia mahdollisuuksia siihen, miten hyödynnetään raaka-aineita ja pienennetään päästöjä.

Tärkeä on myös julkisen sektorin rooli. Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahti ja LUT haluavat yhdessä tukea ympäristöalojen innovaatioita.

Lisää professuureja alueellisella yhteistyöllä

Vuonna 2018 LUT laajensi toimintaansa Lahdessa ja kaupungista tuli Suomen nuorin yliopistokaupunki. Paikallisen elinkeinoelämän kanssa on syntynyt merkittäviä yhteistyösuhteita. Yhteistyön uskotaan tuovan lisää professuureja ja jopa 1300 uutta opiskelijaa vuoteen 2026 mennessä.

Lokakuussa vahvistui uusi sähköisen liikenteen professuuri ja siihen linkittyvä tutkimusryhmä ja maisteriohjelma. Professuuri rahoitetaan Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen alueen yritysten ja säätiöiden tuella.

– Alue on virittynyt edistämään ympäristöhankkeita, mikä auttaa rekrytoimaan opiskelijoita ja työntekijöitä. Ympäristöpääkaupunki voi myös julkisten hankintojen kautta tuottaa demoja esimerkiksi energia- ja vesipuolella. Yliopiston laajeneminen riippuu rahoituksesta, josta nyt jo tulee noin puolet muualta kuin valtiolta.

Ina Ruokolainen, teksti
Juha-Pekka Huotari, kuva

Tutustu tarkemmin: www.lut.fi