Hyppää sisältöön

Lyhytaikaisia kadunvarsien pysäköintipaikkoja palautetaan aikarajoittamattomiksi

Kotihoidon pysäköintimahdollisuuksien saavutettavuutta selvitettiin Lahdessa vuonna 2020 verkkopohjaisella kyselyllä. Kotihoidon pysäköintiä parannettiin lyhytaikapysäköinnin lisäämisellä kadunvarsilla ja kotihoidon pysäköintiluvalla. Nyt lyhytaikaisen pysäköinnin määrä on tarkistettu ja sitä vähennetään vastamaan paremmin todellista tarvetta.
Kuvituskuva

Uuden tieliikennelain 1.6.2020 mukaan kotihoidon pysäköintiedellytyksiä voidaan parantaa kotiin vietävien palveluiden helpottamiseksi. Lahdessa on tehty selvitys lyhytaikaisten pysäköintipaikkojen saavutettavuudesta keväällä 2020 kotihoidon palveluiden tuottajille. Kyselyn tulosten perusteella kaupunki on kartoittanut lyhytaikaisten pysäköintipaikkojen saatavuuksia eri alueilla.

Lisäksi kaupunki on tiedottanut kiinteistöliitolle mahdollisuudesta osoittaa lyhytaikaisten paikkojen merkitsemistä tonteille. Tiivisti rakennetuilla alueilla autopaikkoja on saatavilla rajallinen määrä. Paikat voivat olla joko taloyhtiöiden tai muiden pysäköintipaikkoja omistavien yhtiöiden hallinnassa.

Kadunvarsien pysäköintipaikat

Kotihoidon pysäköintipaikkojen saatavuuden parantaminen kadunvarsilla on mahdollista rajoittamalla pysäköintiaikoja. Lahdessa kuluvan kevään aikana lyhytaikaisesti aikarajoitettuja pysäköintipaikkoja merkittiin tarpeettoman paljon, mistä johtuen lyhytaikaisia pysäköintipaikkoja on jäänyt käyttämättä ja alueiden asukkaille on aiheutunut kohtuutonta haittaa.

Liikenneyksikkö on tarkastanut keväällä lyhytaikaisten pysäköintipaikkojen aikarajoituksiin tehtyjä muutoksia ja arvioinut uudelleen tarvittavien lyhytaikaisten pysäköintipaikkoja määrää. Noin puolet näistä aikarajoituksella osoitetuista pysäköintipaikoista tullaan palauttamaan aikarajoittamattomaksi.

 

Lue lisää kotihoidon pysäköintipaikkojen järjestämisestä liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteesta

Kotihoidon pysäköintilupa

Kaupunki on laatinut sopimuksen Lahden pysäköinti Oy:n ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa kotihoidon yrittäjien pysäköintiluvan hankkimisesta. Sopimuksen mukaan Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä hallinnoi alueen palvelutuottajien pysäköintilupia.

 

Lahden kaupungin palautepalvelu

Aihealueet