Hyppää sisältöön

Maakunnan työllisyyttä parannetaan yhteistyössä

Kaupunginhallitus päätti, että Lahden kaupunki jatkaa TE2024-valmistelun edistämistä elinvoima- ja työllisyysjaoston marraskuisen päätöksen mukaisesti. Maakunnallinen työllisyyden hoidossa Lahden kaupunki järjestäisi omat palvelunsa ja Päijät-Hämeen muut kunnat muodostaisivat oman työllisyysalueen. Erikseen määritellyissä rajapinnoissa työllisyysalueet tekevät joka tapauksessa sopimuksiin pohjautuvaa yhteistyötä.

Lisäksi Lahden kaupunki laatii vaihtoehtoisen yhden järjestäjän mallin, jos muut Päijät-Hämeen kunnat osoittavat kiinnostuksensa yhden alueen järjestäjän malliin 15.6.2023 mennessä. Tällöin Lahti toimisi vastuukuntana koko maakunnan lakisääteisille TE-palveluille.

Lahden kaupunginhallitus merkitsi tiedokseen, että valtioneuvosto voi päättää käyttää vahvistettuun lakiin 380/2023 (16 §) liittyvää ns. perälautapykälää kevään 2024 aikana. Toteutuessaan valtioneuvoston päätöksellä Päijät-Hämeessä olisi vuonna 2025 vain yksi työllisyysalue, jonka vastuukuntana Lahti keskuskaupunkina todennäköisesti toimisi.

Työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisen vastuu siirtyy kunnille 1.1.2025. Uudistuksessa työllisyyden ja yritysten kasvua tukevat julkiset palvelut tulevat osaksi kuntien työllisyys- ja elinvoimatehtäviä. Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta.

 

Aloite kaupungin työtekijöiden hyvinvoinnin edistämiseksi palautettiin

Kaupunginhallitus palautti uudelleen käsittelyyn valtuustoaloitteen, jossa tutkitaan ja selvitetään erilaisia mahdollisuuksia kaupungin työntekijöiden terveyden, hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistämiseksi.

Työvoimasta käydään jatkuvasti kiihtyvää kilpailua, joten on tärkeää panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja selvittää hyvinvointia edistäviä toimia työnantajan näkökulmasta. Aloitevastauksen tulisi mennä myös hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan käsiteltäväksi.

 

Päätösehdotukset hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti.

 

 

Lisätietoja:

Sirkku Hildén, puheenjohtaja, kaupunginhallitus, p. 050 327 2691

Esityslistaan