Hyppää sisältöön

Matkakeskuksen seinämaalauksen tekijät valittu

Työpari Terhi Ekebom ja Kirsi-Maria Raunio suunnittelevat ja tekevät laaja-alaisen seinämaalauksen Lahden matkakeskukseen. Suunnitelmassa on hienosti huomioitu paikan luonne ja opastavuus.
Lahden matkakeskus

Matkakeskuksen seinämaalauksen toteuttajina ovat Lahden kaupunki, VR ja Väylävirasto. Kestävä Lahti säätiö rahoittaa hanketta. Avoin portfoliohaku järjestettiin helmikuussa ja hakemuksia tuli yhteensä 37. Taidevalintatyöryhmässä oli edustajia Lahden kaupungin eri yksiköistä, Lahden kaupunginmuseosta, VR:stä, Väylästä, Inspis Lahti ry:stä, Lahden taiteilijaseurasta ja Taiteen edistämiskeskuksesta.

Portfoliohaun ja haastattelujen perusteella taidevalintatyöryhmä valitsi seinämaalauksen toteuttajaksi työparin Terhi Ekebom ja Kirsi-Maria Raunio.

Valintaryhmä katsoi, että valitun työryhmän ideatekstissä ja haastattelussa esittelemä ajatus virtaavasta orgaanisesta muodosta, joka kasvaa matkakeskuksessa eri paikkoihin, sitoutuu erinomaisesti ympäristöpääkaupungin teemoihin. Laaja-alainen muraali jää näin muistoksi Lahden ympäristöpääkaupunkivuodesta ja edustaa myös laajemmin Lahden edistämiä kestävän kehityksen teemoja.

Taidevalintatyöryhmän arvio voittajatyöstä

”Taiteilijoilla on selkeä näkemys teoksen opastavuudesta ja ohjaavuudesta, ja idea huomioi matkakeskuksesta jo löytyvän julkisen taiteen. Taiteilijoilla on vahva ajatus osallistavuudesta ja työskentelytavoista, miten myös ilman kokemusta olevat voivat osallistua maalaamiseen. Työparilla on myös laajamittainen kokemus ja pätevyys julkisista toteutuksista: paikan luonne, toteutuksen mittavuus ja hankkeen aikataulu on huomioitu suunnitelmassa. Lisäksi taiteilijoiden näkemys huoltosuunnitelmasta on tärkeä. Ajatus kestävästä kehityksestä orgaanisena muotona on kiinnostava ja avaa mahdollisuuden jatkokeskustelulle.”

Kiitos kaikille hakuun osallistujille

Joukossa oli useita nuoria taiteilijoita, joista valintaryhmä kiittää erityisesti työparin Mirella Salo ja Sofia Hillberg portfoliota. Visuaalinen kieli ja ote koettiin raikkaaksi ja omaperäiseksi.