Hyppää sisältöön

Mettiksen korjaustoimenpiteet käynnistymässä, liikuntasali pois käytöstä kesäkuussa

Lahden Tilakeskus on sopinut terveysvalvonnan kanssa toimista, joihin se ryhtyy Mettiksen terveyshaittaa aiheuttavien tekijöiden vähentämiseksi, rajaamiseksi ja poistamiseksi.

Terveysvalvonnan lausunnon perusteella Mettiksen rakennuksen eri osissa esiintyy terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä. Kiinteistön omistaa Lahden Tilakeskus.

Kuntotutkimuksen tulosten perusteella liikuntasalisiipi edellyttää perusparannusta. Ensivaiheessa liikuntasalin käytöstä luovutaan viimeistään kesäkuun 2022 aikana. Nuorisopalvelut, päiväkoti ja Kärpäsen koulu ovat jo nyt suunnitelleet toimintansa niin, että liikuntasalin tiloja käytetään mahdollisimman vähän.

Epäpuhtauksien kulkeutumista lähellä oleviin muihin tiloihin, muun muassa aulatiloihin estetään sillä, että liikuntasalisiiven väliovet lukitaan ja ilmanvaihdollisin järjestelyin tilaa alipaineistetaan. Koko liikuntasalisiiven eri korjaustapoja arvioidaan tänä vuonna laadittavan erillisen suunnitelman mukaisesti.

Ulkoseinän alueellisten mikrobivaurioiden poistaminen ei ole mahdollista yksinkertaisin toimin ulkoseinän sokkelirakenteen sijainnista ja rakenteesta johtuen. Siksi tiivistyskorjauksin poistetaan ilmatieyhteys vaurion ja sisätilojen väliltä. Näitä tiivistyskorjauksia tehdään keittiössä, yhdessä ryhmätilassa ja nuorisopalvelujen tilassa.  

Koko rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän säätölaitteita saneerataan, järjestelmä nuohotaan, ilmamäärät mitataan ja säädetään. Lisäksi tehdään muun muassa nuorisopalveluiden yhden tilan kuitukorjauksia.

Korjaukset tehdään tämän vuoden 2022 aikana ja niiden mahdollisista vaikutuksista käytännön toimintoihin tiedotetaan erikseen.

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä jatkaa toimintaansa sisäilmatilanteen ratkaisemiseksi kaupungin sisäilmatoimintamallin mukaisesti. Toimintamalliin voi tutustua kaupungin verkkosivustolla.

Mettiksessä toimii Metsäkankaan päiväkoti ja nuorisotila. Liikuntasalissa liikkuu arkipäivisin myös Kärpäsen koululaisia ja muutoin sali on harrastajien käytössä.

Lisätiedot

Lahden kaupunki
Lahden Tilakeskus, Jussi Hietala, sisäilma-asiantuntija, jussi.hietala@lahti.fi, 044 482 6222
Kaupungin sisäilmatoimintamalli, (ratkaisuprosessin korjausosavaihe, sivu 25)

Päiväkodin toimintaan liittyen
Tuija Savela, päiväkodin johtaja, 050 398 5474

Liikuntasalin ilta- ja viikonloppukäyttö
Vesa Painilainen, liikuntapalveluvastaava, 050 383 6470