Hyppää sisältöön

MM2029-kisojen haku eteni kaupunginhallituksen kokouksessa: Hiihtoliitto ja Lahti valmiita allekirjoittamaan FIS:n kanssa järjestelysopimuksen vuoden 2029 MM-kisoista

Kaupunginhallitus hyväksyi päivitetyn puitesopimuksen Lahden kaupungin, Suomen Hiihtoliiton ja Lahden Hiihtoseuran välillä, joka liittyy pohjoismaisten hiihtolajien MM-kisojen hakuun ja järjestämiseen. Myös muut osapuolet ovat hyväksyneet puitesopimuksen täydennykset. Suomen Hiihtoliitto ilmoittaa välittömästi kansainväliselle hiihtoliitolle FIS:lle valmiudestaan allekirjoittaa järjestelysopimus.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi myös Kansainvälisen hiihtoliitto FIS:n, Suomen Hiihtoliiton ja Lahden kaupungin välisen järjestelysopimuksen pohjoismaisten hiihtolajien MM-kilpailujen järjestämisestä Lahdessa vuonna 2029. Kaupunginjohtaja allekirjoittaa sopimuksen mahdollisimman pian FIS:n määräämän aikataulun mukaisesti.

Hakuvalmistelutyötä MM2029-kilpailujen saamiseksi Lahteen on tehty jo yli vuoden ajan. Viimeisessä vaiheessa Suomen Hiihtoliiton, Lahden hiihtoseuran ja Lahden kaupungin yhteinen MM-kisapresentaatio esiteltiin FIS:n hallitukselle Reykjavikissa Islannissa 4.6.2024. Presentaatio ja koko Lahden haku saivat erinomaista palautetta.

FIS:n hallitus päätti kuitenkin myöntää yhden kuukauden lisäajan yhteistyösopimuksen allekirjoittamiselle. Taustalla oli Suomen Hiihtoliiton taloudellinen tilanne ja tarve saada lisäaikaa liiton taloudellisten edellytysten varmistamiselle ja yhteisen paikallisen puitesopimuksen täsmennyksille.

 

Yhteinen tahtotila neuvottelujen pohjana

Suomen Hiihtoliitto, Lahden hiihtoseura ja Lahden kaupunki ovat neuvotelleet alkuperäisen ns. puitesopimuksen sisällöstä eli yhteistyön periaatteista ja näiden päivittämistarpeista. Yhteisenä tahtotilana on ollut MM-kilpailujen saaminen Lahteen ja kaikille osapuolillle taloudellisesti kestävä ja onnistunut, tulevaisuuteen suuntautuva MM-yhteistyön rakentaminen.

Kaupunginhallitus hyväksyi Lahden kaupungin osalta päivitetyn puitesopimuksen, joka liittyy pohjoismaisten hiihtolajien MM-kisojen hakuun ja järjestämiseen. Kaikki osapuolet ovat hyväksyneet sopimuksen. Mahdollisimman pian allekirjoitetaan yhteistyösopimus, jossa osapuolina ovat Kansainvälinen hiihtoliitto FIS, Suomen Hiihtoliitto ja Lahden kaupunki.

Kolmen kuukauden kuluessa yhteistyösopimuksen hyväksymisen jälkeen paikalliset yhteistyökumppanit (Suomen Hiihtoliitto, Lahden hiihtoseura, Salppuri Oy ja Lahden kaupunki) laativat vielä paikallisen yksityiskohtaisemman järjestäytymissopimuksen MM-kisojen järjestelyistä.

Kansainvälisen Hiihtoliiton (FIS) pohjoismaisten hiihtolajien maailmanmestaruuskilpailuja on järjestetty vuodesta 1924 lähtien. MM-kilpailut järjestetään nykyisin joka toinen vuosi. Lahti on toiminut MM-hiihtojen isäntänä jo seitsemän kertaa (1926, 1938, 1958, 1978, 1989, 2001, 2017).

 

MM-kisojen 2029 järjestämisoikeudet Lahdelle

Kansainvälisen Hiihtoliiton Hosting Agreement -sopimuksella myönnetään MM-kisojen järjestelyoikeudet FIS:n hallituksen valitsemalle maalle, ja tarkemmin alueelle tai kaupungille. Sopimuksessa määritellään yksityiskohtaisesti FIS:n ja MM-kisojen paikallisen järjestäjän välisiä oikeuksia ja velvollisuuksia pohjoismaisten hiihtolajien MM-kisojen järjestämiseksi.

Järjestelysopimus allekirjoitetaan Kansainvälisen Hiihtoliiton FIS:n sekä ensisijaisena hakijana toimivan kansallisen liiton (Suomen Hiihtoliitto) ja isännöivän kaupungin (Lahden kaupunki) välillä. Yhteistyösopimuksella paikallinen järjestäjä sitoutuu järjestämään MM-kilpailut sopimuksen ja FIS:n olemassa olevien sääntöjen mukaisesti.

Sopimuksessa määritellään myös osapuolien väliset kaupalliset oikeudet sekä FIS:n järjestäjälle maksama järjestämiskorvaus. Järjestämiskorvausta vastaan järjestelytoimikunta sitoutuu hoitamaan omat vastuunsa, jotka liittyvät mm. kilpailujärjestämiseen, palkintorahojen maksuun, seremonioihin, muuhun tapahtumatuotantoon, kuljetuksiin, majoituksiin, vakuutuksiin, televisiointiin, mediapalveluihin, turvallisuuteen, lääkintäpalveluihin,  yleisömarkkinointiin, lipunmyyntiin, tilapäisrakentamiseen ja vapaaehtoistoimintaan.

 

MM2029 -kilpailujen vaikutukset

Toteutuessaan MM2029-kilpailut tuovat kaupunkiin ja alueelle merkittäviä vaikutuksia, sillä kyseessä on koko vuosikymmenen suurin urheilutapahtuma Lahdessa. Lahti tekee historiaa, sillä mikään muu kaupunki ei ole isännöinyt pohjoismaisten hiihtolajien MM-kisoja kahdeksaa kertaa.

Hakuvaiheessa on tehty arviointeja ja laskelmia, joiden mukaan kumulatiivinen yleisömäärä virallisissa MM-kilpailutapahtumissa on noin 300 000 katsojaa. Näistä arviolta n. 100 000 on yksittäistä MM-kisakävijöitä, joista arviolta 5-10 % on ulkomailta, 35-45 % on Lahden talousalueelta ja 50-60 % on muualta Suomesta. Mukana on myös mm. yli 1500 joukkueen jäsentä yli 60 maasta (750 urheilijaa) ja yli 1500 median, television ja tuotantoyhtiöiden työntekijää.

Kokonaisuudessaan suorien talousvaikutuksien Lahden talousalueelle arvioidaan olevan 40,1 milj. euroa (kävijöiden kulutus 27,8 milj. euroa ja organisaation ostot alueelle 12,3 milj. euroa). Vaikutukset kohdentuvat suoraan alueen yrityksiin ja asukkaisiin. Kaupungille nämä taloudelliset vaikutukset kohdentuvat mm. verotulojen kautta.

Merkittävien taloudellisten vaikutuksien lisäksi MM-kilpailuilla on myös poikkeuksellisen merkittäviä sosiaalisia, ekologisia ja imagollisia vaikutuksia. Kisoilla itsellään on merkittävä työllistävä vaikutus ja esimerkiksi vapaaehtoiselämyksiä tarjotaan yli 3000 henkilölle, mikä luo osallistumisen mahdollisuuksia ja osallisuuskokemuksia monille eri-ikäisille lahtelaisille. Kisat itsessään tarjoavan yhteisöllisen ja myönteisen elämyksen asukkaille, tulevaisuuden urheilulupauksille ja kisavieraille.

Yhdessä kumppaneiden kanssa laadittava kisojen ympäristöohjelma edistää kaupungin kestävyystavoitteita. Perinteisessä mediassa Lahdesta välittyy kuvaa, tietoa ja tunnelmaa noin sataan eri maahan, sosiaalisessa mediassa vielä laajemmin.

Kokonaisuudessaan MM-kilpailut vahvistavat Lahden asemaa Suomen ja koko Euroopan johtavana talviurheilukaupunkina, mikä edistää hiihtolajien ja olosuhteiden kehittymistä kaupungissa ja koko Suomessa.

Asiat päätettiin esityslistan mukaan.

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Sirkku Hildén, Lahden kaupunginhallitus, p. 050 327 2691

Kaupunginjohtaja Niko Kyynäräinen, Lahden kaupunki, p. 050 559 0538

Elinvoimajohtaja Henna Eskonsipo-Bradshaw, Lahden kaupunki, p. 044 482 0838

 

 

Esityslistaan