Hyppää sisältöön

Möysän ja Viherlaakson päiväkodeille haussa yhteinen vuokratila keskustan ja Kariston alueen väliltä

Sivistyslautakunnan kokouksessa 31.8.2021 asiana muun muassa Möysän ja Viherlaakson päiväkotien tilajärjestelyt.

Möysän ja Viherlaakson päiväkotien tilojen kuntoa on seurattu yhteistyössä Tilakeskuksen ja ympäristöterveyden kanssa ja on ollut perusteltua valmistella väistötiloja päiväkotien käyttöön. Tilakeskus on selvittänyt eri vaihtoehtoja ja valmistelee ratkaisua, jossa molemmat päiväkodit sijoittuisivat yhteiseen vuokratilaan koilliseen kaupunginosaan keskustan ja Kariston alueen väliin. Tarkoitus on, että tila olisi käytössä elokuussa 2022.

Yhteinen vuokratila palvelisi määräaikaisesti väistötiloina noin viiden vuoden ajan. Tarkoituksena on, että pysyvä tilaratkaisu esitetään lasten ja nuorten kasvun vastuualueen tilaratkaisuja käsittelevässä palveluverkkosuunnitelmassa.

Väistötilaratkaisun taustalla on Möysän ja Viherlaakson päiväkotirakennusten kunto, sen vaikutus sisäilmaan sekä yleisesti rakennusten käytettävyyteen. Vuoden 2020 aikana päiväkodeissa on tehty ylläpitoluontoisia ja käyttöä turvaavia toimenpiteitä. Toimenpiteillä on pyritty vähentämään sisäilmaan heikentävästi vaikuttavia tekijöitä. Terveydensuojeluvalvonnan kanssa käytyjen neuvotteluiden pohjalta tilat ovat normaalisti käytettävissä kesäkuun 2022 loppuun asti.

Möysän päiväkodissa varhaiskasvatuspaikkoja on 66 ja esiopetuspaikkoja 42, Viherlaakson paikkamäärä on 81.

Tulevista järjestelyistä tiedotetaan lisää valmistelun edetessä.

Sivistyslautakunnan kokous 31.8.2021

Sivistyslautakunnan kokouksen 31.8.2021 esityslistalla on lisäksi muun muassa sivistyksen palvelualueen seurantaraportti 1.1.-30.6.2021. Kokouksessa käsitellään myös lausunto valtuustoaloitteeseen, jossa kaupunkia on pyydetty selvittämään lähipäiväkotiperiaatteen toteuttamismahdollisuutta perusopetuksen oppilaaksiottoalueiden mukaisesti. Koko esityslista löytyy kaupungin verkkosivujen kautta Dynasty-tietopalvelusta.

Sivistyslautakunnan alaisia palveluyksiköitä ovat varhaiskasvatus-, perusopetus-, nuoriso- ja lukiokoulutuspalvelut sekä Wellamo-opisto. Wellamo-opiston johtokunta toimii sivistyslautakunnan alaisuudessa. Kirjasto- ja tietopalvelut -palveluyksikkö on  elokuusta alkaen uuden Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan alainen.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut, Möysän ja Viherlaakson päiväkodit
toimintaan liittyen
Möysän päiväkodinjohtaja Jaana Siikanen, p. 050 398 5789
Viherlaakson päiväkodinjohtaja Terhi Kilponen, p. 050 398 5797 s
tilaratkaisuihin liittyen
Lahden Tilakeskus, tilapalvelupäällikkö Anna Tervo,  p. 044 482 6657

sivistysjohtaja Tiina Granqvist, puh. 050 383 6574

Linkki Sivistyslautakunnan kokouksen 31.8.2021 esityslistaan.