Hyppää sisältöön

Muistilista hiekoitushiekan poistoon

Ilmassa leijuvan katupölyn pitoisuudet kohoavat usein keväällä, koska ilmassa on paljon katujen ja pihojen hiekoitushiekasta sekä asfaltin kulumisesta peräisin olevia hiukkasia. Katupölyn määrää voidaan vähentää hiekoitushiekan oikeaoppisella poistolla.
Kaupungin vastuulla olevilla katualueilla hiekoitushiekan poistoa on jo aloitettu.

Erityisesti aurinkoisina ja kuivina päivinä pölyä voi olla ilmassa runsaasti. Sade ja sulamisvedet kostuttavat tienpinnat, mikä vähentää pölyisyyttä. Katujen kunnossapidon tehostamisella ja oikealla ajoituksella kevätpölyhaittoja voidaan vähentää merkittävästi.

Korkeat hiukkaspitoisuudet voivat muun muassa heikentää keuhkojen toimintakykyä, lisätä astmakohtauksia ja hengitystietulehduksia. Oireita voivat olla myös nuha, yskä ja kurkun ja silmien kutina.

Hiekanpoistajan muistilista

Käytä oikeita välineitä ja riittävästi vettä

Hiekanpoisto sujuu parhaiten keräävillä harjalaitteilla tai imulakaisulaitteistoilla. Muista käyttää harjauksen yhteydessä aina runsaasti vettä, koska vesi sitoo pölyä. Lehtipuhaltimien ja kuivaharjauksen käyttö hiekanpoistossa on kielletty Lahden ympäristönsuojelumääräyksissä.

Kuljeta hiekka pois

Käytetty hiekoitushiekka on jätettä, joten toimita se jäteasemalle. Hiekoitushiekkaa ei saa pestä sadevesikaivoihin, koska hiekka voi aiheuttaa viemäritukoksen. Hiekoitushiekkaa ei saa myöskään lakaista omalta pihalta katualueelle. Älä kasaa hiekkaa tai käytä sitä maantäyttönä, koska se voi sisältää roskia ja haitta-aineita, kuten öljyhiilivetyjä ja raskasmetalleja.

Pienen määrän puhdasta hiekoitushiekkaa voi käyttää uudelleen omalla pihalla.

Varo katuja puhdistavia työkoneita

Katutöiden aikaan liikenteessä on monenlaisia isoja koneita, joista näkyvyys on huono. Kuljettajat eivät näe kaikkialle, ja koneiden ympärille jää kuolleita kulmia ja katvealueita. Kuljettajat ajavat varovasti, mutta myös koneen ohittajalla on vastuu. Älä koskaan oleta, että kuljettaja on huomannut sinut, tai yritä nopeasti pujahtaa ohi. Nämä aiheuttavat vaaratilanteita.

Varmista esimerkiksi kuljettajalle kättä heilauttamalla ja vastareaktiota odottaen, että koneen kuljettaja on varmasti huomannut sinut. Näin kuljettaja voi tarvittaessa hetkellisesti keskeyttää työn ja antaa sinun tehdä ohituksen turvallisesti. Muista pitää aina reilu turvaväli työkoneisiin.

Kuka vastaa hiekoitushiekan poistosta?

Hiekanpoisto tehdään kaupungin toimesta kaikilla niillä alueilla, joiden aurauksesta ja liukkaudentorjunnasta kaupunki on vastuussa. Käytännön työsuorituksesta vastaavat Destia Oy, Viherpalvelut Hyvönen Oy ja YIT Road Oy omilla urakka-alueillaan. Kaupungin vastuulla olevilla alueilla hiekoitushiekan poistoa on jo aloitettu. Ydinkeskustan katualueiden hiekoitushiekat poistetaan erillisen Operaatio Hiekkamyrskyn aikana huhtikuun puolivälillä.

Etenkin keskusta-alueella on jalkakäytäväosuuksia, joiden talvikunnossapito on taloyhtiöiden vastuulla. Näiden osuuksien puhdistamisesta ja pölyntorjunnasta huolehtivat taloyhtiöiden kiinteistönhoitajat.

Hiekoitushiekan poisto kestää kokonaisuudessaan noin viisi viikkoa.

Tilaa varoitusviesti huonosta ilmanlaadusta

Maksuton tekstiviestivaroituspalvelu ilmoittaa huonosta ilmasta Lahdessa ja Hollolassa. Varoituspalvelun voi tilata matkapuhelimeensa lähettämällä viestin: asukas lahdenilma numeroon 16130.

Kun ilmanlaatu huononee terveysvaikutuksia aiheuttavalle tasolle, palvelun tilanneille lähetetään varoitusviesti. Varoitus palvelee varsinkin herkkiä väestöryhmiä, joille voi aiheutua terveyshaittoja ulkoilmanlaadun huonontuessa.

Lisätietoja

Aihealueet