Hyppää sisältöön

Mukkula ja Rakokivi pääsivät lähiöohjelmaan

​Ympäristöministeriön lähiöohjelmaan valittiin Lahdesta Mukkulan ja Rakokivi–Nastonharjun kehittämishankkeet.

Lähiöohjelman tavoitteena on löytää poikkihallinnollisia toimia, jotka ehkäisevät asuinalueiden eriytymistä, lisäävät asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta, edistävät asuinalueen elinvoimaisuutta sekä turvaavat palveluiden ja asumisen hyvän tason. Ohjelma on kohdennettu 14 suurimmalle kaupungille. Kuntien avustusprosentti on 35 % kokonaiskustannuksista ja rahoitus on vuosille 2020–2022.

Mukkulan ja Rakokiven kehittämishankkeet valikoitui mukaan kaupunginhallituksen päätöksillä.  Ohjelman toimenpiteet tarkentuvat kesän ja syksyn aikana.

Mukkulassa asuu paljon yli 75-vuotiaita

Mukkulan alue valittiin kehittämiskohteeksi, koska alueella asuu paljon senioreita. Ikäystävällisyys ja esteettömyys on yksi keskeinen lähiöohjelman teemoista. Yli 75-vuotiaita asukkaita asuu eniten keskustan tilastoalueiden jälkeen Mukkulassa.

Mukkulan alue on rakentunut 1960-luvulla aikansa tyypillisen metsäkaupungin ideologiaa noudattaen. Alueella on melko paljon matalia hissittömiä kerrostaloja ja rakennuskanta on ikänsä puolesta oivallinen lähiöohjelman hiilineutraalius-teeman edistämiseen.

– Lähiöohjelman puitteissa kannustamme alueen hissittömiä kerrostaloja esteettömyyden parantamiseen markkinoimalla tarjolla olevia hissiavustuksia kohdennetusti, kertoo kaupungin asuntoasiainkoordinaattori Helene Vanninen.

Mukkulassa on myös tarkoituksena tehdä viheralueiden korjauksia ja varmistaa luonnon monimuotoisuuden toteutuminen, esimerkiksi kedottamalla.

Lähiöohjelma jatkaa Rakokiven uudistamistyötä

Rakokivi–Nastonharjun alue poikkeaa Lahden muista lähiöistä. Työttömyysaste on pieni, mutta korkeakoulutettuja asuu alueella muita alueita vähemmän. Rakokivi on tulevaisuudessa voimakkaasti ikääntyvä, sillä alueella asuu 64–75-vuotiaita runsaasti.

Rakokiven alue on irrallinen muusta kaupungin palvelurakenteesta. Alueelle rakennetaan parhaillaan uutta monitoimitaloa. Lähiöohjelman toimenpiteillä jatketaan jo aloitettua uudistamistyötä. Tarkoituksena on myös lisätä alueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä esimerkiksi valaistuskorjauksin.

Korkeakoulut mukana alueiden kehittämisessä

Lähiöiden kehittämishankkeiden lisäksi valtion avustusta sai korkeakoulujen tutkimushankkeet. Lahden kaupunki on mahdollistamassa tutkimushankkeita ja ne kohdentuvat Lahteen.

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT:

  • Asukaslähtöiset kehittävät kokeilut ja monikerroksellinen tiedon keruu Mukkulassa
  • Tulevaisuuden hiilineutraali ja omavarainen lähiö

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Juvenia

  • Nuorten lähiöosallisuus ja -aktiivisuus

Ympäristöministeriön koordinoimassa ohjelmassa ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö ja oikeusministeriö sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

115