Hyppää sisältöön

Mukkulan monitoimitalohankkeen valmistelua esitetään jatkettavaksi

Sivistyslautakunnalle ja hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnalle esitetään, että Mukkulan monitoimitalohankkeen valmistelua jatketaan 6.11.2023 päivätyn hankesuunnitelman mukaan. Tämän jälkeen esitys etenee konserni- ja tilajaoston päätettäväksi. Mukkulan monitoimitalo on koko lähiön kannalta tärkeä hanke.
Mukkulan monitoimitalo_havainnekuva

Mukkulan monitoimitaloon sijoittuvat 1–9 -luokkainen peruskoulu 3–4 -sarjaisena sekä erityisen tuen pienryhmät, vaativan tuen opetusryhmät ja maahanmuuttajien valmistavan opetuksen ryhmät. Taloon sijoittuvat myös 8-ryhmäinen päiväkoti, jossa on esiopetusta sekä kirjasto, nuorisotilat, oppilashuollon ja suunterveydenhoidon tilat. Tällä hetkellä toimitaan väistötiloissa.

Mukkulan monitoimitalo on kokonaan uusi rakennus, joka sijoittuu osittain nykyisten rakennusten paikalle. Rakentaminen edellyttää kaavamuutosta, joka on vireillä. Rakennuspaikka on väljä ja rakentamiseen hyvin soveltuva. Alue on osa maakunnallisesti arvokasta Mukkulan asuinaluetta, ja aivan vieressä on Mukkulan liikunta-alue.

Rakennuksen laajuus on 8690 hy-m2 ja bruttoalatavoite 12 753 br-m2. Tilaohjelma on laadittu vuoden 2035 ennusteiden mukaan. Oppilasmäärän vähenemiseen varaudutaan yhdellä siirtokelpoisella rakennuksen osalla. Se voi olla joku nykyisistä tiloista tai uusi.

Hankesuunnitelmassa samaan oppilaaksiottoalueeseen kuuluvia Kivimaan ja Mukkulan kouluja tarkastellaan yhdessä siten, että Kivimaan kapasiteetti on koko ajan täysimääräisesti käytössä ja oppilasmäärän muutoksiin vastataan Mukkulassa. Tästä syystä Mukkulan monitoimitalon suunnittelu- ja toteutusratkaisujen pitää olla erityisen joustavia.

Hankkeen aikataulu riippuu toteutusmuodosta ja päätöksenteon aikataulusta

Nykyisten väistötilojen vuokrasopimukset päättyvät kesällä 2027, jolloin pääosa rakentamisesta voi nopeimmillaan valmistua. Osa nykyisistä väistötiloista on tulevan monitoimitalon paikalla, mikä aiheuttanee rakentamisen vaiheistamistarpeen ja valmistumisen aikaisintaan keväällä 2028. Kaavamuutos on otettu huomioon aikataulussa.

Rakentamiskustannukset ovat noin 46 M€. Kustannukset on arvioitu olettaen, että rakennus toteutetaan pääosin puurakenteisena. Lisäksi Lahden julkisen taiteen työryhmä Juta esittää varattavaksi rahoitusta taiteelle 0,5 % hankkeen kokonaiskustannuksista eli 231 600 €. Vuosien 2027–2035 ajaksi tarvitaan siirtokelpoinen osa, joka hankittaneen vuokraamalla

Mukkulan monitoimitalo on koko lähiön kannalta tärkeä hanke

Mukkulan monitoimitalon sijainti keskellä asuinaluetta, liikunta-alueen vieressä, korkeakoulujen läheisyydessä ja hyvien liikenneyhteyksien äärellä tekee siitä helposti saavutettavan. Hanke myös jäsentää Ritaniemenkadun kaupunkikuvaa, kun monitoimitalon osia sijoitetaan lähemmäs katua.

Monitoimitalo parantaa koko lähiön palveluiden laatua, kun useista väliaikaisista toimipisteistä pystytään siirtymään uusiin yhteisiin tiloihin. Myös kustannukset pystytään isossa toimivassa yksikössä pitämään kohtuullisina. Asukkaat pääsevät ideoimaan monitoimitalon toimintaa esimerkiksi asemakaavaprosessin yhteydessä.

Uudisrakennus voidaan toteuttaa vähähiilisenä materiaali-, tuotantotapa- ja energiavalinnoinnoilla. Kiertotaloutta edistetään ohjaamalla mahdollisimman suuri osuus purettavista materiaaleista uusiokäyttöön ja suosimalla rakentamisessa ja kalustamisessa kierrätettyjä materiaaleja mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

Lahden Tilakeskus, rakennuttajapäällikkö Leena Pirttilä, p. 050 65861
sivistysjohtaja Tiina Granqvist, 050 383 6574

Dynasty-verkkopalvelu, Sivistyslautakunnan kokous 14.11. ja Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan kokous 15.11.