Hyppää sisältöön

Myllypohjan alueen monitoimitalon kaavamuutosesitys kaupunginhallituksessa 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättää kokouksessaan 3.6.2024 esittää asemakaava- ja asemakaavan muutosesityksen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Myllypohjan asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella mahdollistetaan uuden monitoimitalon sekä mahdollisen palveluasumisen rakentaminen alueelle. Monitoimitaloon on suunniteltu koulu, päiväkoti ja kirjasto. Lisäksi alueelle voidaan toteuttaa lähiliikuntapaikka.

Uusi monitoimitalo muodostaa Myllypohjan vanhan koulurakennuksen kanssa alueen toiminnallisen sydämen. Koulurakennuksen vuonna 1956 valmistunut osa suojellaan. Esityksen mukaan uudet osat voi rakentaa alkuperäisen rakennuksen taakse ja viereen. Kaava mahdollistaa opettajien kahden vanhan asuinrakennuksen sekä Irjanpirtin purkamisen. Opettajien asuinrakennuksista Itäisin esitetään suojeltavaksi kaavalla.

Elokuussa 2023 suunnittelun kehitysvaiheella aloitettu Myllypohjan monitoimitalohanke on edennyt yleissuunnitteluvaiheeseen. Tavoitteena on saada käynnistettyä valmisteluvaiheen rakennusluvan mukaiset alustavat maanrakennustyöt sekä 1980- luvun laajennusosan purkutyöt kesäkuussa.

Perusparannustyöt sekä uudisosien rakentaminen on tarkoitus päästä aloittamaan elokuussa 2024, kun päätös toteutusvaiheeseen siirtymisestä on varmistunut ja kaavamuutos on saanut lainvoiman.  Rakentamisvaihe ulottuu aina loppukevääseen 2026 saakka. Kesäajan varustamis- ja kalustamisvaiheen jälkeen kohteen käyttöönotto tapahtuu elokuussa 2026.

Kaava-alueen eteläpuolelle on suunniteltu Lahti–Mikkeli-radan oikaisemista. Kaava ei estä mahdollisen ratahankkeen toteuttamista.

Monitoimitalon varsinainen rakennuslupa viedään käsiteltäväksi rakennus- ja ympäristölupalautakunnan 11.6. kokoukseen.

Lisätiedot

Asemakaava-arkkitehti Markus Lehmuskoski, 050 398 5113
Lahden Tilakeskus, projektipäällikkö, Simo Lahtela, 044 416 3850

Kaupunginhallituksen kokouksen 3.6.2024 esityslista