Hyppää sisältöön

Nastolaa kehitetään – tukena vahva osallistumishenki

Nastolan alueella asuvilla on vahva tahto parantaa asuinympäristöään ja olla aktiivisesti mukana suunnittelussa.

Asioita tehdään vapaaehtoisvoimin: esimerkiksi nyt valmistellaan Rakokiven urheilukeskuksen yhteyteen skeittiparkkia. Nastolan aluejohtokunta, yritykset ja yhdistykset sekä asukkaat osallistuvat aktiivisesti ympäristöään koskevaan vuoropuheluun, erilaisiin tapahtumiin ja hankkeisiin.

Asukkailta on saatu arvokasta tietoa viime vuosina myös kaavoituksen ja muun suunnittelutyön tueksi: esimerkiksi alueen historiasta ja rakennuskannasta Nastolan kulttuuriympäristöselvitykseen. Selvitys julkaistaan Lahden yleiskaavaehdotuksen yhteydessä keväällä, ja siitä toivotaan vielä palautetta ennen lopullisen julkaisun painamista.

Yleiskaava tukee nauhataajamaa ja kyläalueita

Lahden yleiskaavan laadinta on herättänyt laajaa kiinnostusta nastolalaisissa, ja työhön on saatu paljon mielipiteitä ja palautetta kyselyillä ja tapahtumissa. Yleiskaava tulee ensimmäistä kertaa kattamaan koko Nastolan alueen.

Yleiskaavalla pyritään tukemaan Nastolan nauhataajaman ja kyläalueiden elinvoimaisuutta esimerkiksi keskittämällä asumista ja palveluja näille alueille. Siinä osoitetaan myös elinkeinoelämän alueet. Kouvolantien varren teollisuusalue on yksi tulevaisuudessa laajentuvista alueista. Jotta aluetta voidaan laajentaa, pitää ensin laatia asemakaava eri toimintojen yhteensovittamiseksi sekä rakentaa uusi eritasoliittymä valtatielle 12.

Rakokiveen uusi monitoimitalo, Villähteellä kehitetään Koria

Suurimmat muutokset Nastolassa nähdään lähitulevaisuudessa Rakokivessä. Sitä kehitetään Lahden itäisen alueen keskuksena, josta löytyvät jatkossakin arjen palvelut. Rakokiveen halutaan enemmän asukkaita, ja siksi alueen viihtyisyyttä ja liikenneverkkoa parannetaan. Vuonna 2021 käyttöön otettava uusi monitoimitalo toimii Rakokiven kehittämisen veturina.

Liikekeskuksen uudistamisessa ei ole unohdettu asukkaiden esittämiä toiveita ja Uusi Kaupunki -kollektiivin torialueelle laatimaa ideasuunnitelmaa. Toiminnalliselle kulttuuripuistolle on varattu asemakaavassa tilaa.

Villähteelle puolestaan on aktiivisten yrittäjien ansiosta syntynyt persoonallinen ja monipuolinen Liike- ja yrityskeskus Kori. Sen aluetta kehitetään asemakaavoituksella palvelemaan elinkeinoelämää ja asumista. Myös Villähteen asemanseutua halutaan kehittää asumisen ja elinkeinoelämän tarpeet huomioiden. Alueelle laaditaan kaavarunko, joka ohjaa tarkempaa suunnittelua.

Kaavailta siirtyi, mutta voit osallistua verkossa

Nastolan ajankohtaisista kaavoitustöistä oli tarkoitus keskustella keskiviikkona 25.3. kaavaillassa. Koronavirustilanteen vuoksi tilaisuus on peruttu. Uusi kaavailta pyritään järjestämään myöhäisempänä ajankohtana.

Kaavahankkeista löydä tietoa myös Lahti.fi-verkkosivuilta. Jokaisella kaavatyöllä on oma sivu, ja hankkeesta vastaavan kaavoittajan yhteystiedot löytyvät sen alareunasta. Voit olla halutessasi suoraan suunnittelijaan yhteydessä, kommentoida alkavaa työtä, kaavaluonnosta -tai ehdotusta.

Lista kaavatöistä

Kaupunkisuunnitteluun liittyvää palautetta voit antaa myös kaupungin palautepalvelun kautta. Yritämme myös kehittää muita korvaavia tapoja osallistumiseen, kuten videointeja ja karttakyselyitä.

Palautelomake

Rakokiven monitoimitalon edistymistä voit seurata osoitteessa www.rakokiveen.fi.

Teksti on julkaistu ensimmäisen kerran Lahden kaupungin kaavoituskatsauksessa 5.3.2020.