Hyppää sisältöön

Neljän ryhmäperhepäiväkodin toiminnan keskeyttäminen sivistyslautakunnan päätettäväksi

Kaupunki peruu toiminnan keskeyttämisestä 6.4.2020 annetun viranhaltijamääräyksen ja vie asian sivistyslautakunnan 28.4.2020 päätettäväksi. Tällä toimenpiteellä kaupunki haluaa varmistaa hallintomenettelyn oikeellisuuden.

Ryhmäperhepäiväkotien toiminta palvelusetelituottajina kuitenkin päättyy aiemman päätöksen mukaisesti.

Tonttilassa toimivan ryhmäperhepäiväkoti Ilona Tonttilan palvelusetelituottajuus päättyy 1.5.2020 alkaen toistaiseksi sekä Karistossa toimivien ryhmäperhepäiväkotien ILO 1,2 ja 3 osalta 1.8.2020 alkaen toistaiseksi.

Kaupunki katsoo, että kyseiset palveluntuottajat eivät ole täyttäneet varhaiskasvatuslain mukaista ilmoitusvelvollisuuttaan selvityspyynnöistä ja annetuista määräyksistä huolimatta. Lahden kaupunki on havainnut epäkohtia yksityisten palveluntuottajien toimintaa valvoessaan ja velvoittanut selvittämään epäkohdat. Selvityspyynnöt ovat kohdistuneet henkilöstömitoitukseen ja -kelpoisuuksiin sekä toiminnan järjestämiseen varhaiskasvatuslain, varhaiskasvatussuunnitelman sekä Lahden varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan ehtojen mukaisesti.

Karistossa toimivien kolmen ryhmäperhepäiväkodin vastuuhenkilön kelpoisuus ei ole lain mukainen. Kaupunki ei ole saanut luotettavaa selvitystä henkilöstön kelpoisuudesta ja määrästä eikä myöskään  lasten määrästä ja ryhmäperheperhepäiväkotien toiminnasta ryhmäperhepäiväkodeittain. Palveluntuottaja on hyväksytty palvelusetelituottajaksi vuoden 2019 alussa sillä ehdolla, että kelpoisuusehdot täyttyvät 31.7.2019 mennessä.

Tonttilassa toimivalta ryhmäperhepäiväkoti Ilona Tonttilalta ei pyynnöistä huolimatta ole saatu selvitystä ryhmäperhepäiväkodin tiloissa ja toiminnan yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta, käytössä olevasta palvelusopimuksesta sekä lapsille tarjottavista hoitoajoista. Selvitystä ei ole saatu käytössä olevasta varhaiskasvatussuunnitelmasta eikä lapsikohtaisesta varhaiskasvatussuunnitelmasta ja kuvausta niiden käyttämisestä. Selvitystä ei ole saatu myöskään  varhaiskasvatuslain mukaisten tavoitteiden täyttymisestä ryhmäperhepäiväkodin toiminnassa, henkilöstön asemasta sekä tarjottavista palveluista ja vanhemmilta perittävistä maksuista.

Asianomaisilla ryhmäperhepäiväkodeilla on vielä mahdollisuus toimittaa asiaan liittyviä kirjallisia selvityksiä torstaihin 23.4.2020 klo 12 mennessä.

Asia on mennyt tiedoksi myös asianomaisten ryhmäperhepäiväkotien asiakasperheille sekä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.

Lisätiedot

Lahden kaupunki, varhaiskasvatuspalvelut
päivähoitojohtaja Mika Harju, p. puh. 050 559 7901
mika.harju@lahti.fi