Hyppää sisältöön

Niemen ranta-alueella ideakilpailu syksyllä

Niemen ranta-alue vapautuu teollisesta toiminnasta vaiheittain seuraavan runsaan kymmenen vuoden aikana. Nykyiset Polttimon ja UPM:n alueet on tavoitteena muuttaa pääosin asuntoalueeksi. Maanomistajat ja kaupunki järjestävät suunnittelusta yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n kanssa yleisen ideakilpailun syksyllä 2021.
Niemen kilpailualue viistokuvana

Kilpailutehtävänä on ideoida tapa, miten nykyinen teollisuusalue muuttuu vaiheittain omaleimaiseksi nykyaikaiseksi asuinympäristöksi. Yleisellä arkkitehtisuunnittelukilpailulla haetaan ehdotuksia alueen jatkosuunnitteluun. Niemen ranta-alueesta halutaan rantamaisemaan ja luonnonympäristöön tukeutuva, paikan historiaa ja henkeä korostava vetovoimainen asuinalue.

Suunnittelualueen koko on noin 12 hehtaaria. Se ulottuu nykyiseltä Ruoriniemen alueelta rantaa pitkin aina Niemen pelastusasemalle saakka. Nykyinen Ruoriniemeen päättyvä rantaraitti suunnitellaan jatkumaan tämän alueen rannassa ja edelleen satama-alueen kautta Mukkulaan.

Kilpailuohjelma julkaistaan syyskuussa

Kilpailu on avoin kaikille ja siinä noudatetaan SAFA:n kilpailusääntöjä. Kilpailuun osallistuvassa työryhmässä tulee olla mukana jäsenenä vähintään yksi arkkitehti tai arkkitehtuurin opiskelija. Työryhmään toivotaan kuuluvan myös muita asiantuntijoita.  Kilpailuohjelma on valmisteilla ja se julkaistaan syyskuussa. Kilpailuaika on syyskuun puolivälistä joulukuun puoliväliin. Kilpailuehdotukset tulevat alkuvuonna nähtäville ja kaupunkilaisten kommentoitavaksi.

Kilpailun tuomaristossa on edustajia Polttimolta, UPM:ltä ja kaupungilta sekä lisäksi SAFA:n nimeämät asiantuntijatuomarit. Tuomaristo valitsee kilpailun voittajan ja muut palkitut ja tulos selviää maaliskuun alkupuolella. Tämän jälkeen aloitetaan alueen asemakaavamuutokset kilpailussa saatujen ideoiden pohjalta.

Niemen alue sijaitsee noin kolme kilometriä keskustan pohjoispuolella Vesijärven rannalla. Niemessä toimivat LUT-yliopisto, LAB-ammattikorkeakoulu ja Lahden yliopistokampus sekä lukuisia yrityksiä, suurimpana Iskun huonekalutehdas. Niemessä, kilpailualueen naapurissa, on myös Lahden suurin pienvenesatama.

Niemen kilpailualueen rajaus
Niemen kilpailualueen rajaus

Aihealueet