Hyppää sisältöön

Nuoret ovat erittäin tyytyväisiä Lahden nuorisopalveluihin ja osallistujamäärä kasvoi merkittävästi vuonna 2022

Nuorten vastausten mukaan nuorisopalveluissa parasta on tunne siitä, että tulee kuulluksi, voi jutella mistä tahansa ja tarvittava apu on saatavilla.
Mukkulan nuorisotila

Lahden nuorisopalveluiden toteuttamista asiakastyytyväisyyskyselyistä selviää, että koronan jälkeen nuoret ovat hyvin löytäneet takaisin palvelujen pariin, ja niihin ollaan erittäin tyytyväisiä.

Lahden nuorisopalveluiden osallistuja- ja asiakasmäärä oli vuonna 2022 yhteensä 224 126, mikä oli vuositavoitetta huomattavasti suurempi. Asiakasmäärä vuonna 2021 oli 180 087.

Ennalta ehkäisevälle työlle on kova tarve

– Suunnitelmallisen tuen palveluiden eli psykososiaalinen tuki Dominon, etsivän nuorisotyön, starttivalmennuksen ja oppivelvollisuuden tuen asiakasmäärä oli 751 nuorta, kun tavoitteena oli tarjota palveluita 550 nuorelle vuodessa, kertoo suunnittelija Susanna Ormaa-Perälä kaupungin nuorisopalveluista.
– Asiakasmäärä osoittaa, että ennalta ehkäisevälle työlle on kova tarve ja siihen tulee panostaa jatkossakin.

Myös palveluiden laatuun ollaan erittäin tyytyväisiä. Suunnitelmallisen tuen palveluiden asiakastyytyväisyyden keskiarvo oli erinomainen, 4.7.
– Kyselyistä nousi esiin muun muassa se, että asiakkaiden oma olo on parantunut tapaamisten myötä merkittävästi. Lisäksi vastausten mukaan parasta palveluissa on tunne siitä, että tulee kuulluksi, voi jutella mistä tahansa ja tarvittava apu on saatavilla, Ormaa-Perälä jatkaa.

Nuorisopalveluiden kokonaistoiminnan keskiarvo asiakaspalautteissa oli 4.5. Yli 90% nuorisopalveluiden asiakkaista suosittelisi palveluita muille nuorille.

Asiakastyytyväisyyskyselyihin saatiin lähes 4000 vastausta

Ormaa-Perälän mukaan Lahden nuorisopalveluiden toimintaa mitataan määrällisesti ja laadullisesti.
– Työntekijät kirjaavat eri toimintojen osallistuja- ja asiakasmääriä eri järjestelmiin. Lisäksi vuosittain eri työmuodoissa tehdään anonyymit asiakastyytyväisyyskyselyt.

Asiakastyytyväisyyskyselyihin kerätään vastauksia nuorilta, sidosryhmiltä sekä vanhemmilta koko vuoden ajan. Tyytyväisyyttä mitataan asteikolla 1–5.

Lisätietoja

Lahden kaupungin nuorisopalvelut
Susanna Ormaa-Perälä, suunnittelija, p. 050 398 5642
susanna.ormaa-perala@lahti.fi