Hyppää sisältöön

Nuoret toivovat turvallisia pyöräteitä ja yhteiskäyttöpyöriä kestävän liikkumisen tueksi

Tiedosta kestävät liikkumistavat -hankkeessa selvitettiin erilaisia tapoja vaikuttaa kävelyn ja pyöräilyn suosioon nuorten keskuudessa. Lahden kolmessa yläkoulussa testattiin kolmea erilaista keinoa lisätä liikkumisen suosiota.
Mankeli-pyöräilijä Lahdessa

Tutkimusten mukaan nuorten arkinen liikkuminen on vähentynyt. Koulumatkojen aktiivinen liikkuminen on tärkeässä roolissa peruskunnon ja terveyden ylläpitäjänä. 

Hankkeella haluttiin etsiä ratkaisuja kävelyn ja pyöräilyn suosion kasvattamiseen nuorten keskuudessa. Hankkeen aineistona hyödynnettiin pyöräilyselvitystä ja kouluterveyskyselyjä. Lisäksi järjestettiin kymmenen skididialogi-keskustelutilaisuutta, joissa kerättiin kokemustietoa kolmen lahtelaisen koulun kahdeksasluokkalaisilta. 

Turvallinen ja viihtyisä koulumatka kannustaa liikkumaan kestävästi

Keskustelujen mukaan nuorten halukkuutta pyöräillä kouluun lisäisi liikenneturvallisuuden parantaminen, pyöräpysäköinnin määrän lisääminen ja yhteiskäyttöisten sähköpyörien tai lainattavien polkupyörien tarjoaminen nuorille. Lisäksi koulumatkojen viihtyvyyden ja sujuvuuden parantaminen erityisesti kunnossapidon osalta on tärkeää.

Skididialogien perusteella nuoret toivovat, että aktiiviseen liikkumiseen kannustetaan ja sitä mahdollistetaan. He toivovat aktiivisesta liikkumisesta ajantasaista tietoa ja haluavat oppia siihen tarvittavat taidot.

Lahden kolmessa yläkoulussa testattiin kolmea nuorten nimeämää liikkumisen suosiota lisäävää keinoa. Kivimaan koulussa järjestettiin viestintäkampanja, jossa 9.-luokkalaisille kerrottiin liikkumisen hyödyistä. Kärpäsen koulussa järjestettiin Mankeli-kaupunkipyörien kokeilupäivä. Salpausselän koulussa tuotettiin koulutusmateriaali, jonka avulla teknisen työn opettajat voivat opettaa polkupyörän huoltotaitoja oppilaille.

Koulumatkojen liikkuminen jalan tai pyörällä on vähentynyt nuorten keskuudessa

Kouluterveyskyselyn 2021 mukaan Lahdessa 8. ja 9. luokan oppilaista noin neljännes harrastaa liikuntaa suositusten mukaisesti eli vähintään tunnin päivässä. Muut vastaajat harrastavat liikuntaa suosituksia vähemmän, ja noin neljännes arvioi liikkuvansa erittäin vähän eli korkeintaan tunnin viikoittain.

Kevätlukukauden 2022 lopulla kolmen koulun kasiluokkalaisten kanssa käydyissä kävelyä ja pyöräilyä käsittelevissä skididialogeissa nousi keskusteluun nuorten kokemus siitä, että kunto ja jaksaminen eivät riitä koulumatkan kävelyyn tai pyöräilyyn.

Lisätiedot

Aihealueet