Hyppää sisältöön

Nuorisopalveluiden Psykososiaalinen tuki Domino täyttää 20 vuotta

Psykososiaalinen tuki nuorisotyöllisessä viitekehyksessä on mielenterveyden tukemista, tukea kriisitilanteissa sekä ehkäisevää päihdetyötä.

Domino juhlistaa 20 vuoden työtään järjestämällä ammattilaisille tarkoitetun seminaarin keskiviikkona 25.5. Fellmannian auditoriossa puhumassa ovat Hanna Markuksela, psykologi, psykoterapeutti, tietokirjailija, EMDR-terapeutti sekä ravintovalmentaja työhyvinvoinnista. Vinkkejä kuullaan stressinhallinnasta, voimavaroista sekä palautumisesta.
Toisena puhujana on Emilia Kujala, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti, sosiaalipsykologi (VTM) ja tietokirjailija. Kujalan puheenvuorossa pohditaan mm. häpeää, riittämättömyyden tunnetta sekä perfektionismia ja niiden vaikutusta uupumukseen.

Dominon tavoitteena on tarjota yksilöllistä tukea mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi ja motivoida nuorta rakentamaan mahdollisuudet riittävän hyvään elämään 17–25-vuotiaille lahtelaisille. Nuoria tuetaan ja ohjataan elämäntilanteeseen liittyvien haasteiden selvittämisessä keskustelun, puheeksioton, motivoinnin ja vaihtoehtojen läpikäymisen avulla. Työskentely on pääosin kahdenkeskistä, luottamuksellista keskustelua ja yhdessä tekemistä sekä asioiden hoitamista. Huoltajien ja läheisten, sekä viranomaisten kanssa tehdään yhteistyötä tarpeen mukaan. Nuori ohjataan tarvittaessa muihin tukipalveluihin.

Psykososiaalisen tuen palvelulupaus Dominossa on

  • Nuorelle vastataan 5 arkipäivän kuluessa vastaanotetusta yhteydenotosta.
  • Mahdollistetaan kuulluksi tulemisen kokemus.
  • Nuorelle annetaan aikaa eikä häntä jätetä yksin.
  • Nuorella on päätäntävalta ja hänen ehdoillaan asetetaan työskentelylle tavoitteet.
  • Jaettu huoli on kevyempi kantaa. Tarvittaessa kootaan yhteistyöverkosto.
  • Nuoren kanssa ollaan samalla puolella.

Yksilötyön lisäksi Dominossa tehdään jalkautuvaa ehkäisevää päihdetyötä. Työpari jalkautuu nuorten vapaa-ajan viettopaikoille Lahden ja Nastolan alueella 3–4 iltana viikossa sekä erilaisissa tapahtumissa. Primäärikohderyhmä on 13–17-vuotiaat nuoret​. Tarkoituksena on tulla nuorille tutuiksi ja rakentaa yhteistä luottamusta katukohtaamisten myötä. Työpari ohjaa nuoren tarvittaessa eteenpäin hänelle sopivien tukipalveluiden piiriin sekä tekee yhteistyötä eri toimijoiden, vanhempien ja koulujen kanssa.​

Jalkautuva työpari ohjaa ja kokoaa tarve- ja ilmiöperustaista pienryhmätoimintaa sekä erilaisia päihdekasvatuksen menetelmiä mm. kouluilla toteutettavaksi. Jalkautuvan työparin vastuulla on lisäksi koordinoida vuosittain kaksi ehkäisevän päihdetyön tapahtumaa.

Lisäksi Domino havainnoi ja kerää tietoa nuorten keskuudessa esiintyvistä ilmiöistä, tiedottaa kaupunkiorganisaatiota ilmiöistä sekä pyrkii vaikuttamaan niihin yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Psykososiaalinen tuki Domino kuuluu Lahden kaupungin nuorisopalveluiden/Nuorten tukipalveluiden organisaatioon.

Dominon juhlaseminaari ke 25.5. klo 12.00 Fellmannian auditoriossa. Maksuttomaan seminaarin voi osallistua etänä Teamsin kautta.

Lisätiedot:

Anu Siiteri
johtava ohjaaja, Psykososiaalinen tuki Domino
Lahden kaupungin nuorisopalvelut, Nuorten tukipalvelut
p. 050 518 4493
etunimi.sukunimi@lahti.fi

Osallistu tästä etänä juhlaseminaariin