Hyppää sisältöön

Nuorisopalvelut sai valtion erityisavustusta nuorisorikollisuuden ennaltaehkäisyyn

Nuorisorikollisuuden ja jengiytymisen ennaltaehkäisyn hanketta toteutetaan Lahdessa nuorisotyön keinoin. Valtion avustuksella palkataan kolme uutta työntekijää kahden vuoden kestävään, alle 25-vuotiaille kohdennettuun hankkeeseen. Toimintoja ovat toistuvat kohtaamiset nuorten tai nuorten ryhmien kanssa jalkautuessa, yksilö- ja pienryhmätyöskentely sekä verkostoyhteistyön vahvistaminen.

Jengiytymisen ja nuorisorikollisuuden ilmiöön on kiinnitetty huomiota koko Suomessa. Vaikuttavin apu tilanteeseen on ennaltaehkäisy ja sen lisäresursointi. Myös Lahdessa nuorten huonovointisuus näkyy esimerkiksi häiriön tuottamisena julkisissa tiloissa.

Hankkeen tavoitteena on vaikuttaa alle 25-vuotiaiden nuorten mielipiteisiin ja käyttäytymiseen suhteessa rikollisuuteen ja jengiytymiseen. Nuorille halutaan tarjota vaihtoehtoisia toimintamalleja vapaa-aikaan sekä katkaista rikoksiin ja häiriökäyttäytymiseen johtava kierre yhteistyössä poliisin ja muiden toimijoiden kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä avustuksella palkataan kahden vuoden hankkeeseen kolme uutta työntekijää: jalkautuva työpari sekä yksilötyötä tekevä henkilö. He toimivat nuorisopalveluiden Psykososiaalinen tuki Dominossa. Nuorisopalveluiden toiminnassa on jo vakiintunut 13–17-vuotiaiden nuorten ehkäisevän päihdetyön jalkautuva työpari ja hankkeen myötä jalkautuva työ saa lisäresursseja sinne, missä nuoret liikkuvat.

Aiheeseen tartutaan myös perusopetuksen ja lukion omilla hankkeilla. Hankkeet muodostavat kokonaisuuden, jolla pyritään vaikuttamaan nuorten toimintaan niin kouluissa, oppilaitoksissa kuin vapaa-ajallakin.

Hankkeen lisäksi nuorisopalvelut on saanut rahoitusta nuorten työpajatoimintaan, etsivään nuorisotyöhön ja oppilaitosnuorisotyöhön vuosille 2023–2024 yhteensä 659 000 euroa.

Lisätietoja:

Jaana Lehtinen
Palvelupäällikkö, Lahden kaupungin nuorisopalvelut
jaana.lehtinen@lahti.fi, 050 5184490