Hyppää sisältöön

Oikaisuvaatimukset aiotaan hylätä kaupunginhallituksessa

Kaupunginhallitus aikoo kokouksessaan 4. maaliskuuta hylätä oikaisuvaatimukset, joita perustellaan kielletyllä EU:n valtiontuella, valikoivalla edulla ja kilpailun vääristämisellä.

Ensimmäisen oikaisuvaatimuksen tekijät vaativat, että kaupunginhallitus kumoaa joulukuisen päätöksensä, joka koskee velkojen anteeksiantamista Lahti Eventsille. Tekijät perustelevat vaatimusta valtion tuen lisäksi sillä, että Lahti Events Oy toimii samoilla markkinoilla kuin monet yksityiset toimijat. Kaupunginhallitukselle esitetään oikaisuvaatimuksen hylkäämistä.

Lahti Events Oy joutui taloudellisiin vaikeuksiin Kymiring Oy:n osoittautuessa kykenemättömäksi järjestää MotoGp osakilpailu omistamallaan moottoriradalla Iitissä.

Kaupunginhallitus päätti KOKO Lahti Oy:n hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön purkamiseen asettamalla se selvitystilaan. Merkittävimmät velkojat ovat emoyhtiö Koko Lahti Oy ja omistaja Lahden kaupunki.

Koska Lahti Events Oy:lla ei ole ollut liiketoimintaa kesän 2022 jälkeen ja yhtiö on päätetty purkaa ja se on selvitystilassa, kaupunki näkee, että kyseessä ei ole kielletty valtiontuki.

Uuden yhtiön perustaminen

Toisen oikaisuvaatimuksen tekijät vaativat, että kaupunginhallitus kumoaa joulukuisen päätöksensä uuden tapahtumayhtiön perustamisesta. Heidän näkemyksensä mukaan se jatkaa KOKO Lahti Oy:n toimintaa, samalla henkilökunnalla, samoissa toimitiloissa ja samoin toiminnoin. Oikaisuvaatimuksen tekijöiden näkemyksen mukaan kyseessä on toiminta-avustus.

Kaupunginhallituksen päätös 18.12.2023 liittyy uuden osakeyhtiön perustamiseen eikä kyse ole liiketoiminta- tai muusta yrityskaupasta. Toimenpiteet voivat olla valtiontukea, kun tuensaaja on toimija, jolla on taloudellista toimintaa. Perustettavalla yhtiöllä ei ole liiketoimintaa eikä se harjoita taloudellista toimintaa.

Tapahtuma-ala on kilpailutilanteessa markkinoilla ja yhtiöittämisvelvollisuuden piirissä. Kaupungin on siis perustettava osakeyhtiö tehtävän hoitamiseen. Yhtiön perustamiseen ei liity kiellettyä valtiontukea vaan perustettavan yhtiön alkupääoma tulee asettaa sellaiseksi, että sen voidaan arvioida riittävän yhtiön toimintaan. Uudella yhtiöllä ei ole taloudellista toimintaa sen perustamisvaiheessa.

Lahden kaupunginvaltuusto päätti talousarviossaan 2023 tehdä määrärahavarauksen arvopapereihin ja osuuksiin, joilla varaudutaan tapahtumatoimintaan liittyviin yhtiöjärjestelyihin. Kaupunginhallitus toteutti siis päätöksessään kaupunginvaltuuston tahtoa. Uuden yhtiön perustaminen liittyy Lahden kaupungin tapahtumatoiminnan kasvu- ja kehittämisohjelman toteutukseen.

Tulevaisuudessa KOKO Lahti Oy:n liiketoiminnat eivät siirry uuteen yhtiöön sellaisenaan, vaan selkeästi uudistettuina. Lisäksi uuteen yhtiöön voidaan siirtää myös muita toimintoja.

Lahden kaupunki sai KPMG:ltä 31.12.2023 riippumattoman tahon selvityksen oman pääoman ehtoisen sijoituksen markkinaehtoisuuden arvioinnista. Selvityksen tarkoitus on auttaa kaupunkia omistajana asettamaan yhtiölle yhä täsmällisempiä ja tarkempia tavoitteita. Selvitys sisältää liikesalaisuuksia, eikä siksi ole julkinen. Kaupunginvaltuusto asettaa lopulliset yhtiökohtaiset tavoitteet konserniyhtiöille osana talousarvioprosessia ja talousarvion hyväksymistä.

Messuhallin ostaminen

Kolmannen oikaisuvaatimuksen tekijät vaativat, että kaupunginhallitus kumoaa konserni- ja tilajaoston päätöksen, joka koskee messuhallin (Lahti- ja Vesijärvihalli) ostamista Spatium Toimitilat Oy:ltä. Perusteena päätöksen kumoamiselle on kielletty EU:n valtiontuki. Kaupunginhallitukselle esitetään tämänkin oikaisuvaatimuksen hylkäämistä.

Kiinteistöjen sekä liikehuoneistojen vuokrauksesta ja myynnistä voi seurata kunnan sopijaosapuolena olevalle yritykselle valtiontueksi katsottavaa taloudellista etua. Tästä syystä kiinteistön tai liikehuoneiston myymisessä ja vuokralle antamisessa on otettava huomioon EU:n valtiontukisäännökset ja kuntalain vaatimukset. Yrityksen saama taloudellinen etuus voi olla esimerkiksi markkinahintaa alempi vuokra- tai myyntihinta, sopimuksen vakuudettomuus tai muu taloudellista etua tuottava sopimusehto. Mikäli kunta vuokraa tai myy kiinteistön tai liikehuoneiston samaan hintaan ja ehdoin kuin yksityinen toimija tekisi, yritys ei saa taloudellista etua.

Konserni- ja tilajaoston päätöksen tueksi on teetetty kaksi toisistaan riippumatonta arviokirjaa tammikuussa 2024 Arviointitoimisto Oy Mikko Helenius & Co:lla ja Suomen Toimitila Oy:lla. Ostajan kanssa sovittavaa kauppahintaa on verrattu päätöksenteossa näihin arvioihin.

Kaupan kohteena on suurhalli ja messuhallit -kokonaisuus. Järjestelyn jälkeen Urheilukeskuksen kiinteistökanta on yhden toimijan, Lahden kaupungin, omistuksessa, mikä helpottaa jatkotoimenpiteiden suunnittelua.

Katso esityslista

Lisätiedot