Hyppää sisältöön

Onnistuneeseen työllistymiseen tarvitaan verkosto

Työllisyyden kuntakokeilu pyrkii edistämään verkostojen yhteistyötä. Sauli Koskisen onnistumistarina työttömyydestä oppisopimuskoulutukseen palkkatukityössä kertoo verkostoyhteistyön merkityksestä.

Asikkalan kunnan seniorityössä ahertaa innostunut mies. Sauli Koskinen vetää pelejä, lauluhetkiä ja muuta ikääntyneitä kuntalaisia aktivoivaa toimintaa. Hiljaisina hetkinä hän osallistuu toiminnan suunnitteluun.

Koskinen aloitti työkokeilun seniorityössä lokakuussa. Marraskuun alussa hän aloitti palkkatukityön ja oppisopimuskoulutuksen, jonka tähtäin on nuoriso- ja yhteisöohjaajatutkinto Koulutuskeskus Salpauksesta.

– Ei moni saa näin hyvää työtä. Lottovoitto! Koskinen hehkuttaa.

– Paikka luotiin Saulille, kun hänen tilanteensa ja meidän tarpeemme osuivat yksiin, sanoo Asikkalan kunnan senioriohjaaja Annukka Tuominen. Tuominen oli huhtikuun alusta kehittänyt ja vetänyt yksin uutta toimintaa kunnan ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Toinen, pystyvä käsipari on ollut arvokas lisä.

Yhteisön tuella kiinni elämään

Koskisen tilanne ei aina ole ollut suinkaan yhtä valoisa. Hänen tietään palkkatukityöhön ja oppisopimuskoulutukseen edelsi vuosien työttömyys ja näköalattomuus.

– Vain muutama vuosi sitten elämääni hallitsi lamauttava pelko siitä, miten saan yksin kaiken järjestykseen. Voimavarat hyytyivät kuormittavien asioiden paineessa. Tulevaisuus oli sumun peitossa, kertoo nyt 38-vuotias Koskinen. Hän selittää ongelmiensa juontuvan rajoitteista, joihin kuuluu ADHD.

Nyt hän katsoo tulevaisuuteen luottavaisena. Parin vuoden päässä siintää ammatti, sen jälkeen ehkä sosionomin opinnot.

– Enää ei pelota, ja elämässäni on hyvää jännitystä. Se on verkoston tuen ja rohkaisun ansiota. En ole yksin vaan minulla on nyt työyhteisö, joka luottaa minuun.

Miten ratkaisu syntyi verkoston yhteistyöllä

Kolme vuotta sitten Koskinen pääsi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän järjestämään kuntouttavaan työtoimintaan Asikkalassa. Toiminnassa edettiin asiakkaan ehdoilla. Kaksi kertaa viikossa Koskinen keskusteli tilanteestaan ja edistymisestään työhönvalmentajan kanssa. Ammatinvalintapsykologin kanssa ja uraohjauksessa ryhdyttiin puhumaan ammatista.

Koskinen sai työtoiminnasta ankkurin elämäänsä. Hän edistyi niin hyvin, että hän ryhtyi vetämään omaa vertaiskoulutusryhmää Miesten vuoro, jossa puhuttiin miehiä syvästi koskettavista asioista. Hän tunsi löytäneensä ryhmästä itselleen oman alan.

Talvella 2021 Koskisen kuntouttava työtoiminta katkesi enimmäiskeston täytyttyä, mutta uraohjauksessa oli tehty suunnitelma etenemisestä lähihoitajakoulutukseen.

– Vaikka elämäntilanteeni otettiin huomioon suunnitelmassa, kynnys siirtyä uuteen vaiheeseen oli kuitenkin vielä liian korkea, Koskinen sanoo. Miten jatkaa eteenpäin?

Ratkaisevassa vaiheessa maaliskuussa Koskisen elämään astui omavalmentaja Mari Juvonen.

Maaliskuun alussa Koskinen oli tullut Asikkalan kunnan työllisyyspalveluiden asiakkaaksi, kun Asikkala aloitti työllisyyden kuntakokeilun osana Lahden seudun kokeilua. Juvosesta oli tullut hänen henkilökohtainen omavalmentajansa. Koskinen sai Juvoselta kutsukirjeen ensitapaamiseen.

– Tapaaminen oli rento. Mari kuunteli minua ja otti rajoitteeni huomioon. Se pudotti kynnyksen matalaksi, Koskinen sanoo.

– Loimme Saulin kanssa turvallisen suhteen, joka on innostanut ja kannustanut häntä eteenpäin, Juvonen kertoo puolestaan. Näin kuntouttavassa työtoiminnassa hyvin alkanut polku jatkui.

Juvonen otti puheeksi oppisopimuskoulutuksen ja etsi sopivaa työpaikkaa. Yhdessä rakennettiin CV ja kirjoitettiin hakukirje valmiiksi. Samalla Juvonen näki apukäsien tarvetta Annukka Tuomisen seniorityössä. Palaset loksahtivat yhteen.

Mukaan saatiin Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu sekä Vääksyn Olkkari ry.  Oppisopimus rakentuu siten, että Koskinen työskentelee sekä seniorityössä että Vääksyn Olkkarin yhteisötyössä.

Omavalmentaja Mari Juvonen (vas.), Sauli Koskinen ja senioriohjaaja Annukka Tuominen.

Kuntakokeilu antaa eväät onnistumiseen

– Saulille henkilökohtaiset kohtaamiset ja verkoston katkeamaton tuki ovat ratkaisevan tärkeitä. Kunnan työllisyyspalveluissa kykenemme työllisyyden kuntakokeilun suomien mahdollisuuksien ansiosta varmistamaan kummatkin, Juvonen tähdentää.

– Sauli saa minuun aina yhteyttä, ja omavalmentajana kuljen hänen mukanaan niin kauan kuin hän itse kokee tarvitsevansa valmennusta.

– Olemme kunnan työllisyyspalveluissa pitäneet tiivistä yhteyttä Saulin työhönvalmentajiin ja sosiaalityöntekijään Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä. Samoin olemme yhteistyössä hänen palveluohjaajansa kanssa Koulutuskeskus Salpauksessa. Näin verkoston tuki säilyy.

”Sinäkin voit onnistua!”

Sauli Koskinen haluaa, että hänen esimerkkinsä rohkaisee muita elämänhallinnan ja työllistymisen ongelmien kanssa kamppailevia. Hän kertoo jakavansa jo kokemustaan kuntouttavassa työtoiminnassa tapaamiensa ihmisten kanssa.

– Vau! Olen ylpeä itsestäni, että olen päässyt tähän asti, hän vakuuttaa.

Kunnan näköinen tapa hoitaa työllisyyttä

Mari Juvonen todistaa henkilökohtaisesti työllisyyden kuntakokeilun tuomaa muutosta työllisyyspalveluihin.

Hiljattain häntä veti marketissa asioidessaan hihasta varhaiskasvatustyötä päiväkodista toivova kuntalainen, joka kysyi voisiko Juvoselta varata ajan tapaamiseen. Juvonen soitti heti perään päiväkotiin. Asiakas aloitti työkokeilun jo seuraavana päivänä.

Juvonen käy muiden Asikkalan omavalmentajien kanssa paikallisissa yrityksissä keskustelemassa työ- ja rekrytointimahdollisuuksista.

– Näin kunnan työllisyyspalveluiden omavalmentajien kasvot tulevat tutuiksi myös työnantajille, ja kynnys yhteydenottoon madaltuu puolin ja toisin, Juvonen sanoo.

– Kuntakokeilun ansiosta viranomaispalvelut ovat tulleet lähelle ihmistä. Voimme toimia ketterästi. Myös muut toimijat kuten Koulutuskeskus Salpaus ja koulutus-, valmennus- ja kuntoutuspalveluita tuottava Hyria tulevat paikan päälle kuntaan.

– Työllisyyden kuntakokeilu on antanut meille kunnan työllisyyspalveluissa suurenmoisen, ison kentän toimia, Juvonen kiittelee.

Teksti: Johanna Lemola

Lisätiedot

Omavalmentaja Mari Juvonen
p. 044 778 0114, mari.juvonen@asikkala.fi

Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilu