Hyppää sisältöön

Opiskelija-asumisen tulevaisuutta visioitiin yhdessä

Lahti on kasvava opiskelijakaupunki ja etenkin kansainvälisten opiskelijoiden määrä nousee vauhdilla. Kehityksen myötä opiskelija-asumisen kysymykset nousevat yhä merkittävämpään rooliin osana Lahden veto- ja pitovoimaa. Lahden kaupungin strategian kärkihankkeena vuodelle 2024 on opiskelija-asumisen strategian laatiminen, jossa luodaan linjat tuleville vuosille.

Strategiatyön vauhdittamiseksi järjestettiin työpaja Lahden kaupungintalolla 8.5. Työpajaan oli kutsuttu kaupunkisuunnittelun asiantuntijoiden lisäksi opiskelijoiden ja opiskelijajärjestöjen, korkeakoulujen, Lahden Talot Oy:n edustajia sekä poliittisia päätöksentekijöitä. Tilaisuudessa luotiin suuntaviivat käynnistyneelle työlle.

Työpajan aluksi LAB-ammattikorkeakoulun palvelumuotoilun strategisen suunnittelun kurssin opiskelijat johdattelivat aihepiiriin tekemänsä asiakasprofiloinnin kautta. Merkittävimpiä asiakasryhmiä ovat –   ensimmäistä korkeakoulututkintoaan suorittavien opiskelijoiden lisäksi – uudelleenkouluttautuvat tai perheelliset opiskelijat, sekä kansainväliset opiskelijat, joiden opintojaksot kaupungissa voivat olla hyvinkin eri mittaisia. Jokaisella ryhmällä on omat toiveensa ja tarpeensa myös asumisen suhteen, eikä perinteinen opiskelija-asuminen vastaa kaikkiin tarpeisiin.

Opiskelijamäärän kasvu on todella nopeaa ja ratkaisuja on löydettävä pikaisesti tulevien vuosien aikana. Tarvitaan myös muita ratkaisuja kuin uudisrakentamista. LAB:in palvelumuotoilun opiskelijoiden tekemät erinomaiset käyttäjäryhmähaastattelut osoittavat tarpeiden monimuotoisuuden ja että perinteinen mielikuva opiskelijasta kaipaa päivitystä.

asuntoasiainpäällikkö Helene Vanninen

Johdattelevien alustusten pohjalta aiheesta keskusteltiin kolmen eri teeman ympärillä. Yhdessä ryhmässä pohdittiin sijaintivaihtoehtoja sekä kuinka paljon asuntokannasta on syytä olla opiskelijoille suunnattua. Toinen ryhmä pohti yleisemmin asumisen kytköksiä Lahden veto- ja pitovoimaan ja kolmannessa ryhmässä ideoitiin sitä, miten eri vaiheissa opiskelijat voisivat osallistua sekä kaupunkisuunnitteluun että yksittäisten asuinkohteiden suunnitteluun.

Opiskelija-asumisen strategia on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2024 aikana.

Lisätietoja