Hyppää sisältöön

Oppilaitosten avautuminen elokuussa laski työttömyysasteita

Työttömyysaste laski koko maassa ja kaikissa suurissa kaupungeissa lomautettujen määrän vähetessä ja oppilaitosten avauduttua elokuussa. Eniten työttömyysaste laski kuukauden aikana Joensuussa (-3,9 prosenttiyksikköä). Koko maassa laskua oli 2,2 ja Lahdessa 2,4 prosenttiyksikköä.

Työttömien määrä väheni Lahdessa elokuun 2020 aikana 1 363 henkilöllä, lomautettujen määrä 384 henkilöllä ja nuorisotyöttömien määrä 360 henkilöllä. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi elokuun aikana 56 henkilöllä. Lahden työttömyysaste oli vuoden 2020 elokuun lopussa 16,7 %, 3,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin helmikuussa 2020 ja 4,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukainen koko maan työttömyysaste oli elokuussa 12,5 %.

Työttömiä työhakijoita oli Lahdessa elokuussa 9 368, 2 361 henkilöä enemmän  kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1 303 henkilöä, 330 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttöminä olleita oli 2679, 522 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Uusia avoimia työpaikkoja oli Lahdessa elokuun lopussa 1 160, 132 työpaikkaa vähemmän kuin vuosi sitten.

SUURIMPIEN KAUPUNKIEN työttömyysaste oli vuoden 2020 ELOkuun lopussa korkein Lahdessa (16,7 %), Joensuussa (16,1 %) ja Tampereella (15,7 %), matalin Kuopiossa ja Espoossa (12,3 %), ja koko maassa 12,5 %.

Vuoden 2020 helmikuun lopusta työttömyysaste noussut eniten Vantaalla (+6,1 pros. yksikköä) ja Helsingissä (+5,5 pros. yksikköä), vähiten Kouvolassa ,+1,5 pros. yksikköä. Lahdessa kasvua oli +3,0 pros. yksikköä ja koko maassa +3,1 pros. yksikköä maalis-elokuun aikana.

Elokuun 2020 aikana työttömyysaste on laskenut eniten Joensuussa (-3,9 pros. yksikköä), sekä Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa (-3,0 pros. yksikköä). Lahdessa laskua oli -2,4 pros. yksikköä, ja koko maassa  2,2 prosenttiyksikköä.

Lahden työttömyysaste laski tasaisesti vuoden 2020 alkupuolelle asti ja oli helmikuussa 13,7 %, 4,8 prosenttiyksikköä alempi kuin helmikuussa 2015. Koronaepidemia nosti Lahden työttömyysasteen 22 prosentin tuntumaan huhti-toukokuussa 2020 massalomautusten sekä nuorisotyöttömyyden kasvun seurauksena. Elokuussa 2020 Lahden työttömyysaste laski vuoden 2016 tasolle, 16,7 prosenttiin lomautettujen määrän vähetessä ja nuorisotyöttömyyden hieman hellittäessä. Työttömyysasteen alenevan kehityksen jatkuminen riippuu paljolti siitä muuttuvatko lomautukset irtisanomisiksi.

Työttömien määrä väheni elokuun 2020 aikana eniten Helsingissä, 7 299 henkilöllä ja Tampereella, 3 737 henkilöllä. Myös Oulussa ja Espoossa laskua oli noin 3 000 henkilöä, Lahdessa 1 363 henkilöä. Koko maassa työttömien määrä väheni 57 746 henkilöllä elokuun 2020 aikana.

Lomautettujen määrä väheni elokuun 2020 aikana eniten Helsingissä, noin 3 500 henkilöllä, myös Tampereella laskua oli lähes 1 600 henkilöä, Lahdessa 384 henkilöä. Vain Kouvolassa lomautettujen määrä kasvoi elokuussa, noin 100 henkilöllä.  Koko maassa lomautettujen määrä väheni noin 21 000 henkilöllä elokuun 2020 aikana.

Alle 25 vuotiaiden työttömien määrä väheni elokuun 2020 aikana eniten Helsingissä, yli 1 400 henkilöllä, ja Tampereella laskua oli lähes 900 ja Oulussa 833 henkilöä, Lahdessa laskua oli 360 henkilöä.  Koko maassa alle 25 vuotiaiden työttömien määrä väheni 12 043 henkilöllä elokuun 2020 aikana.

Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi elokuun 2020 aikana eniten Helsingissä (+180 henk.) ja Vantaalla (+148 henk.), Lahdessa kasvua oli 56 henkilöä.  Oulussa ja Joensuussa pitkäaikaistyöttömien määrä väheni. Koko maassa pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi  1 110 henkilöllä elokuun 2020 aikana.

Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste oli oli ELOkuun lopussa 2020 koko maassa 16,1 %. Matalin nuorisotyöttömyysaste oli Turussa ja Espoossa (noin 14 %), korkein Lahdessa (21,4 %) ja Jyväskylässä (20,1 %). Nuorisotyöttömyysaste laski elokuun 2020 aikana koko maassa ja suurissa kaupungeissa 4 – 7 prosenttiyksikköä oppilaitosten avauduttua.

Ulkomaalaisten työttömyysaste oli ELOkuun lopussa 2020 koko maassa 26,7 %. Suurista kaupungeista matalin ulkomaisten työttömyysaste oli Espoossa (24,5 %), korkein Joensuussa (37,0 %), Lahdessa (36,5 %). Ulkomaalaisten työttömyysaste on alentunut elokuun 2020 aikana koko maassa 6,1 prosenttiyksikköä. Eniten laskua oli Joensuussa, Oulussa ja Jyväskylässä (-12,4-14,0 prosenttiyksikköä), Lahdessa -10,0 prosenttiyksikköä.

Lahden työllisyysaste on noussut vuodesta 2015 lähtien ja oli ennakkotietojen mukaan 69 % helmikuun 2020 lopussa. Työttömien määrän raju kasvu kuitenkin laski työllisyysasteen 62,5 prosenttiin toukokuun lopussa. Elokuun lopussa  2020 Lahden työllisyysaste oli ennakkotietojen mukaan 66,8 %.

Vuoden 2020 elokuun lopussa Lahdessa oli työttömänä (sis. lomautetut) 9 368 henkilöä, 2 361 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten ja      1 776 henkilöä enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Vuoden 2012 elokuuhun verrattuna työttömiä oli 2 002 henkilöä (21 %) enemmän.

Vuoden 2020 elokuussa Lahdessa oli 1 303 nuorisotyötöntä, 330 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten ja 212 henkilöä enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Vuoden 2012 elokuuhun verrattuna alle 25- vuotiaita työttömiä oli 356 henkilöä (38 %) enemmän.

Pitkäaikaistyöttömiä oli Lahdessa vuoden 2020 elokuun lopussa 2 679, 522 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten ja
85 henkilöä vähemmän kuin kaksi vuotta sitten. Vuoden 2012 elokuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömiä oli 458 henkilöä (17 %) enemmän.

 

Lähde: TEM Työnvälitystilasto.

 

Aihealueet