Hyppää sisältöön

OPPIVA-verkosto ehdottaa kokonaisuudistusta perusopetuksen järjestämiseen

OPPIVA-verkosto esittää kannanotossaan ajankohtaisia ja perusteltuja toimenpiteitä perusopetuksen ajantasaistamiseksi ja hyvien oppimistulosten varmistamiseksi.

OPPIVA-verkosto ehdottaa, että uuden hallituskauden alussa aloitetaan perusopetuksen uudistamisprosessi. Arvioinnin pohjalta luodun kokonaisnäkymän perusteella on uudistettava lainsäädäntö sekä perusopetuksen valtakunnalliset perusteet ja paikallinen opetussuunnitelmatyö.

Mikä on OPPIVA-verkosto ja miksi kannanotto?

OPPIVA-verkosto on perustettu vuonna 2017 kuntien yhteistyöverkostoksi, jonka tavoitteena on vauhdittaa verkostoyhteistyöllä suomalaisen varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän koulutuksen oppimisen uudistamista. Verkostoon kuuluu tällä hetkellä 34 kuntaa Lahti mukaan lukien, ja mukana ovat myös Suomen suurimpien kaupunkien opetustoimet.

OPPIVA-verkostossa on valmisteltu kannanottoa peruskoulun uudistamisen tarpeista kesäkuusta 2022. Valmisteluun on osallistunut tutkijoita, kuntien opetus- ja sivistystoimen johtoa ja opetushenkilöstöä. Viimeisimpiä tutkimus- ja arviointituloksia on näin yhdistetty käytännön opetusalan johtajien ja ammattilaisten näkemyksiin ja työkokemukseen.

OPPIVA-verkosto toivoo myös, että kannanotto edistää peruskoulusta ja koulutuksesta käytävää julkista keskustelua ja konkretisoi tarvittavia toimenpiteitä.

OPPIVA-verkosto antaa kannanottonsa tiedoksi opetus- ja kulttuuriministeriölle, Opetushallitukselle, Kuntaliitolle, Suomen Rehtorit ry:lle, Opsia ry:lle, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry:lle, Kansalliselle koulutuksen arviointikeskukselle Karville sekä eduskuntavaaleihin ja sen jälkeisiin hallitusohjelmaneuvotteluihin valmistautuville puolueille.

Lisätietoa

Perusopetuspalvelut, Lahti
opetus- ja kasvatusjohtaja Virve Jämsén, 044 716 1328
rehtori Lotta Hagström, 050 398 5016

Neuvottelukunnan puheenjohtaja Mika Mäkelä, 040 530 0791, mika.makela@hameenlinna.fi
Kehittämispäällikkö Tarja Tuomainen, 040 860 2214, tarja.tuomainen@edita.fi

OPPIVA-verkoston verkkosivuille ja kannanottoon