Hyppää sisältöön

Oppivelvollisuus laajenee, ja 9.-luokkalaisilla on velvollisuus hakeutua jatko-opintoihin

Oppivelvollisuuden laajeneminen tarkoittaa sitä, että nuoren oppivelvollisuus jatkuu, kunnes hän täyttää 18 vuotta tai suorittaa tätä ennen toisen asteen ammatillisen tai ylioppilastutkinnon. Huoltajan tulee huolehtia siitä, että nuori suorittaa koko oppivelvollisuuden. Muutoksen myötä opiskelu toisella asteella tulee maksuttomaksi.
Opiskelua Salppurin peruskoulussa

(päivitetty 8.3.21 yhteishaun hakuajan päättymisajankohta)

Oppivelvollisuuden laajennus velvoittaa nuoria ja huoltajia

Oppivelvollisuuslaki ja oppivelvollisuuden laajennus tulee voimaan 1.8.2021. Hakeutumisvelvoite perusopetuksen jälkeisiin opintoihin tuli voimaan jo vuoden alusta ja koskee käytännössä nykyisiä yhdeksäsluokkalaisia. Suurin osa heistä on syntynyt vuonna 2005.

9.-luokkalainen on velvollinen hakemaan kevään 2021 yhteishaussa toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen. Hakeutumisvelvollisuus jatkuu, kunnes nuori saa koulutuspaikan.

Peruskoulun oppilaanohjaajat (opot) ohjaavat yhdeksäsluokkalaisia hakuprosessin aikana nuorelle sopivan opiskelupaikan löytämiseksi. Kaupungilta perusopetuksen palvelupäällikkö Johanna Saastamoinen kertoo, että yhteishaku Lahdessa tehdään edelleenkin peruskoulun opon ohjauksessa.
– Huoltajan vastuulla on huolehtia, että nuori hakeutuu jatko-opintoihin ja suorittaa oppivelvollisuuden.

Jatkossa toisen asteen koulutus maksutonta ja valvottua

Toisen asteen koulutuksesta tulee oppivelvollisuuden piiriin kuuluvalle opiskelijalle maksutonta. Opetuksen ja päivittäisen ruokailun lisäksi jatkossa maksuttomia ovat myös opiskelussa tarvittavat oppikirjat, muut materiaalit ja työvälineet, lukioissa esimerkiksi kannettava tietokone. Myös yli 7 km koulumatka kuuluu maksuttomuuden piiriin.

Kun opiskelija aloittaa toisen asteen koulutuksessa, niin vastuu opiskelijan ohjauksesta, tuesta ja valvonnasta siirtyy perusopetuksesta toisen asteen koulutuksen järjestäjälle, kertoo lukiojohtaja Heikki Turunen. Turunen toimii myös oppivelvollisuuden laajentamista suunnittelevan ohjausryhmän puheenjohtajana.
– Parhaillaan Opetushallitus rakentaa sähköistä palvelua oppivelvollisuuden toteutumisen seurantaan.

Vaihtoehtoja perusopetuksen jälkeen

Kevään yhteishaussa on mahdollista hakea ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen, vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen tai perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin, joita ovat perusopetuksen lisäopetus eli ns. kymppiluokka, ammatillisen koulutuksen valmentava koulutus eli VALMA ja maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus eli LUVA.

Muita mahdollisuuksia ovat muun muassa kansanopistojen oppivelvollisille suunnattu koulutus, työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA) vaikeimmin vammaisille opiskelijoille tai aikuisten perusopetus, jos perusopetuksen päättötodistusta ei ole esim. puutteellisen kielitaidon tai muun syyn vuoksi.  Nuoren katsotaan suorittavan oppivelvollisuutta myös siinä tapauksessa, jos hän opiskelee oppivelvollisuuslaissa tarkoitettua koulutusta vastaavassa koulutuksessa Ahvenanmaalla tai ulkomailla.

Miten toimia, jos jää ilman opiskelupaikkaa

Toisen asteen kevään yhteishaun tulokset julkistetaan kesäkuun puolivälissä. Mikäli nuori ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa tai muutoin tai ei sitä vastaanota, hakeutumisvelvollisuus kuitenkin jatkuu.

Peruskoulun opot ohjaavat ilman opiskelupaikkaa jääneitä nuoria jatko-opintoihin kesäkuun aikana. Kesäkuussa peruskoulujen opot sekä eri oppilaitosten ja Ohjaamon ammattilaiset ohjaavat ilman opiskelupaikkaa jääneitä nuoria jatko-opintoihin, kertovat koulutusmahdollisuuksista ja opastavat niihin hakemisessa.

Kevään 2021 yhteishaku alkaa ennen kevätlomaviikkoa

Kevään 2021 yhteishaun hakuaika on 23.2.-7.4.2021 klo 15.00 mennessä. Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi -järjestelmän kautta. Tiedot yhteishaun tuloksista ilmoitetaan suoraan hakijoille aikaisintaan 17.6.2021. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 1.7.2021 mennessä.

Lisätietoa

Lahden kaupunki
oman koulun opo ja rehtori
perusopetuksen palvelupäällikkö Johanna Saastamoinen, 044 416 3159
lukiojohtaja Heikki Turunen, 044 716 1330, Oppivelvollisuuden laajentamisen ohjausryhmän

Yhteishausta oman koulun opolta ja Opintopolku.fi:stä