Hyppää sisältöön

Osallisuuden ja hyvinvoinnin tehtäviä sivistyspalveluihin

Kaupungin osallisuus ja hyvinvointipalvelut -vastuualueen tehtävät organisoidaan uudelleen. Osa tehtävistä siirtyy sivistyspalveluihin. Tämä edellyttää uudenlaista järjestäytymistä sekä sivistyspalveluiden toimintasäännön muuttamista.

Sivistyslautakunnalle 25.5. esitetään osaltaan hyväksyttäväksi toimintasäännön muutokset, jotka tulevat voimaan 1.6.2021 alkaen. Toimintasääntö viedään hyväksyttäväksi myös elokuussa 2021 nimettävään hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakuntaan.

Osallisuuden ja hyvinvoinnin tehtäviä hoitamaan uusi yksikkö ja lautakunta sivistyspalveluissa

Osallisuus ja hyvinvointipalvelut -vastuualueen tehtävistä osa jää konsernipalveluihin, osa siirtyy sivistyspalveluihin. Liikunta- ja kulttuurilautakunnan sijalle perustetaan uusi hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta. Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto lakkaa.

Sivistyspalvelut vastaa jatkossa muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta sekä hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämistyöstä. Myös järjestö- ja yhdistysyhteistyön sekä vanhus- ja vammaisneuvostojen toiminnan edistäminen sekä kumppanuuspöytien  järjestämisvastuu ovat jatkossa sivistyspalveluilla.

Tehtäväkokonaisuudesta muodostetaan vastaamaan oma Osallisuuden ja hyvinvoinnin palveluyksikkö. Sivistyspalveluihin siirtyy tehtävien hoitoa varten kuusi henkilöä, ja esimies valitaan heidän joukostaan.

Sivistyksen palvelualueella on kolme vastuualuetta: Lasten ja nuorten kasvun, Osaamisen ja tiedon sekä Liikunnan ja kulttuurin vastuualue. Uusi osallisuuden ja hyvinvoinnin palveluyksikkö esitetään sijoitettavaksi nykyisen Osaamisen ja tiedon vastuualueelle. Samalla uudeksi vastuualueen nimeksi tulisi Osallisuuden ja tiedon vastuualue.

Osallisuuden ja tiedon vastuualueen palveluyksiköistä lukiokoulutus ja Wellamo-opisto ovat sivistyslautakunnan alaisia palveluyksiköitä. Jatkossa kirjasto- ja tietopalvelut sekä osallisuus ja hyvinvointi ovat hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan alaisia. Tälle uudelle lautakunnalle kuuluvat myös liikuntapalvelujen ja kulttuurilaitosten asiat.
– Järjestely edistää erityisesti osallisuusasioiden integraatiota, koska osallisuus on vastuualueen yhdistävä tekijä, toteaa sivistysjohtaja Tiina Granqvist.
– Jokaisella on tavoitteena muun muassa tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteisöllisyyttä, osallisuutta, yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Granqvist painottaa, että uudet osallisuuden ja hyvinvoinnin tehtävät ulottuvat matriisimaisesti kaikkiin sivistyspalveluiden toimintayksiköihin ja myös konsernihallinnon ja kaupunkiympäristön palvelualueen toimintaan.

Sivistyspalveluiden toimintasäännön muutokset ovat ajankohtaisia

Oppivelvollisuus laajenee ja toimintasäännössä tulee määritellä myös tähän liittyvät vastuut. Asuinkunnan tehtävänä on ohjata oppivelvollista hakeutumaan hänelle sopivaan koulutukseen ja tarvittaessa muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin. Perusopetus ja lukiokoulutus vastaavat asiasta kirjoillaan olevien oppilaiden ja opiskelijoiden osalta. Lahden kaupungin nuorisopalvelut vastaa asiakokonaisuudesta, mihin tehtävään esitetään perustettavaksi uusi suunnittelijan virka.

Päivähoitojohtajan nimike tulee muuttaa varhaiskasvatusjohtajaksi voimassa olevan varhaiskasvatuslain kanssa yhdenmukaiseksi. Vuonna 2018 voimaan tullut varhaiskasvatuslaki on korvannut lain lasten päivähoidosta.

Kaupunginhallituksen kehotuksesta kaupungin palvelualueiden toimintasääntöjen tulee olla rakenteeltaan yhdenmukaisia konsernihallinnon toimintasäännön kanssa. Tähän perustuen sivistyspalveluiden palvelujohtaja päättää määritellyin valtuuksin jatkossa palveluyksikkötason alaisesta toimintayksikkötasosta.

Sivistyslautakunnan kokouksen 25.5.2021 koko esityslista Dynasty-verkkopalvelussa.

Lisätiedot

Lahden kaupunki,
sivistysjohtaja Tiina Granqvist, p. 050 383 6574