Hyppää sisältöön

Ota kantaa – vastaa kuntalaiskyselyyn!

Lahti kartoittaa kaupunkilaisten mielipidettä taloudesta ja tulevaisuudesta.
Kaupunkilaisia kävelemässä keskustan kävelykadulla.

Lahden kaupungin taloudessa on paineita löytää tasapainotustoimenpiteitä yhteensä 59 miljoonalla eurolla. Talouden tasapainoa voidaan parantaa vähentämällä menoja ja lisäämällä tuloja. Kunnallisveroprosentin korotus lisäisi verotulojen määrää. Kertaluonteisilla ratkaisuilla, esimerkiksi omaisuuden myymisellä, olisi mahdollista rahoittaa muun muassa kaupungin elinvoimaan liittyviä investointeja.

Talouspaineiden taustalla on rakenteellinen ongelma koko Suomen kuntataloudessa. Kuntien tulojen ja menojen suhde on heikentynyt jo pitkään. Koronapandemia on kärjistänyt tilannetta entisestään, sillä sen seurauksena kuntien tulot ovat nopeasti laskeneet.

Lahdessa tavoitteena on talousarvio, jossa ratkaistaan säästötarpeet niin, että kaupunki säilyy elinvoimaisena ja kilpailukykyisenä. Elinvoimaisuutta tukevat innovatiivinen yritystoiminta, edelläkävijäasema ympäristökaupunkina, monipuolinen opiskelutarjonta sekä kiinnostava liikunta-, kulttuuri- ja tapahtumatarjonta.

Vastaa kuntalaiskyselyyn 7. syyskuuta mennessä

Kuntalaiskyselyllä kartoitetaan näkemyksiä siitä, miten kaupungin talouden tasapainotustoimenpiteitä tulisi kohdentaa. Samalla kartoitetaan mielipiteitä siitä, mitä kaupungin pitäisi tehdä elinvoiman vahvistamiseksi.

Kuntalaiskyselyyn voi vastata verkkokyselyn kautta 1.9.–7.9.2020. Verkkokyselyyn voi käydä vastaamassa myös Palvelutorilla. Vastaava kysely on avoinna intrassa kaupungin henkilöstölle.

Lahden kaupungin talousarvion käsittely

Talouden tasapainottamisen käytännön vaihtoehdot tarkentuvat sitä mukaa, kun talousarvion laatiminen etenee. Lautakunnat ja jaostot ovat jo käsitelleet vastuualueidensa talousarvioita kokouksissaan.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2021 julkaistaan 6.10. ja kaupunginhallitus käsittelee tulevan vuoden taloutta 26.–28.10. Syksyn käsittelykierrosten jälkeen kaupunginvaltuusto vahvistaa kaupungin vuoden 2021 veroprosentit 9.11. ja päättää talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 23.11.