Hyppää sisältöön

Päätös lausunnosta jätelautakunnalle

Lahden seudun jätelautakunta on pyytänyt toimialueensa kunnilta lausuntoa, täyttääkö nykymallin mukainen eli kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus jätelain 37 §:n mukaiset ehdot. Lahden kaupunginhallitus totesi, että Lahdessa kiinteistönhaltijan järjestämässä jätehuollossa edellytykset eivät täyty.

Kaupunginhallitus päätti antaa lausuntonaan Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle perusteluosassa esitetyn. Ehdotus hyväksyttiin äänin 8-2.

Lahden seudun jätehuoltoviranomainen on tehnyt laajan seka- ja energiajätteen kuljetusjärjestelmäselvityksen, jossa on seikkaperäisesti tarkasteltu lain ehtojen täyttymistä nykytilanteeseen peilaten.

Alueella on useita palveluntarjoajia, mutta asukkaat eivät ole yhdenvertaisessa asemassa jätemaksujen vaihdellessa kunnan sisällä. Pääsääntöisesti asuntoja vuokraavat yhtiöt ja isot isännöitsijät saavat jätteenkuljetuksen edullisemmin.

Selvityksen mukaan vain 71 % alueen kiinteistöstä on liittynyt jätteenkuljetusjärjestelmään. Kunnan järjestämänä kaikki kiinteistöt kuuluisivat jätteenkuljetukseen. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus on myös keskeinen keino edistää kiertotaloutta.

Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän vaikutuksia ei voida arvioida kokonaisuutena myönteisiksi, sillä se on arvioitu asiakkaalle kalliimmaksi. Yrityksille kunnan järjestämä jätteenkuljetus loisi vakaamman toimintaympäristön, mahdollistaisi erikokoisten toimijoiden pääsyn markkinoille sekä edistäisi markkinoiden toimivuutta. Viranomaistoiminta helpottuisi jätehuollon liittymisasteen noustessa.

Näihin kolmeen seikkaan perustuen Lahden kaupunginhallitus totesi, että Lahdessa kiinteistönhaltijan järjestämässä jätehuollossa jätelain 37 §:n edellytykset eivät täyty.

Lausunnon lisäksi kaupunginhallitus pyytää jätehuoltoviranomaista järjestämään keskustelutilaisuuden osapuolten kesken (jätehuoltoviranomainen, Salpakierto Oy, kuljetusyritykset sekä jätelautakunta), jotta toimiva yhteistyö sekä kuntalaisia hyödyttävä järjestelmä ja kilpailutus voidaan saavuttaa. Lisäksi Salpakierto Oy:ltä halutaan selvitys siitä, miten konserniyhtiö aikoo toteuttaa keskitetyn kuljetusjärjestelmän kustannuksia laskevasti, yritysystävällisesti sekä asiakaskeskeisesti.

Lahti on Suomen johtava ympäristökaupunki ja kiertotalouden edelläkävijä. Kansallinen tavoite yhdyskuntajätteen kierrätysasteelle vuodelle 2030 on 60 %. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää nykyistä vahvempaa jätehuollon kehittämistä.

 

Muutoin päätettiin päätösesitysten mukaisesti.

Lisätietoja

Sirkku Hildén, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, p. 050 327 2691

Linkki asialistaan.