Hyppää sisältöön

Paavolan päiväkotirakennukset ovat peruskorjaustarpeessa

Käyttöä turvaavilla toimenpiteillä turvataan päiväkodin toiminta väistötiloihin siirtymiseen eli kesäkuulle 2021 saakka.

​Paavolan päiväkodin kaikkien kolmen A-, B- ja C-rakennuksen kokonaiskuntoa ja –korjaustarvetta on selvitetty kuntotutkimusmenetelmin loppuvuodesta 2019. Tutkimuksiin ryhdyttiin osana rakennuksen tavanomaista elinkaarta. Tutkimusten havaintojen ja tulosten perusteella rakennuksissa on havaittu eriasteisia puutteita sekä vaurioita eri puolilla rakennuksia. Korjaustarpeet ovat laajoja, joten rakennukset ovat kunnoltaan peruskorjaustarpeisia.

Lahden Tilakeskuksesta sisäilma-asiantuntija Jussi Hietala kertoo, että tutkimuksen yhteydessä arvioitiin myös näiden esille nousseiden tekijöiden vaikutusta sisäilmaan laaditun altistumisolosuhdearvioinnin avulla.

– Arvion tuloksena on, että poikkeava olosuhde on todennäköinen kaikissa rakennuksissa. Rakennuksien kunnosta johtuen on siis tekijöitä, jotka vaikuttavat sisäilmaan heikentävästi.

Terveysvalvonta arvioi terveyshaitan olemassa oloa alkuvuodesta 2020. Heidän arvionsa mukaan haitallinen olosuhde Paavolan päiväkodin rakennuksissa on todennäköinen. Näin ollen kiinteistönomistajan tulee ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin terveyshaitan poistamiseksi tiloista.

Hietala kertoo, että käyttöä turvaavien toimien määrittäminen on käynnistynyt.
– Toimenpiteet ovat ylläpitoluonteisia ja niillä vähennetään tai poistetaan sisäilmaa heikentävien tekijöiden vaikutusta. Toimenpiteet ajoittuvat pääasiallisesti vuoden 2020 alkupuoliskolle. Tilat pysyvät pääosin käytössä tavanomaiseen tapaan, A-osan kellari jää kuitenkin pois käytöstä.
– Toimet eivät siis poista itse peruskorjaustarvetta vaan niillä turvataan toimintaa väistötiloihin siirtymiseen eli kesäkuulle 2021 saakka, Hietala painottaa.

Päiväkodille perustettiin helmikuussa 2020 moniammatillinen kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä kaupungin toimintamallin mukaisesti. Asiaa ratkaistaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Työryhmä seuraa tilannetta ja käyttöä turvaavien toimenpiteiden vaikuttavuutta määrävälein.

Henkilöstöä ja huoltajia pidetään ajan tasalla asioiden etenemisestä.

Lisätietoja

Lahden kaupunki
Lahden Tilakeskus
sisäilma-asiantuntija Jussi Hietala, p. 044 482 6222

Paavolan päiväkodin varajohtaja Suvi Heikkilä, p. 044 416 4597