Hyppää sisältöön

Paavolan terveystalon purku aloitettu

Terveystalon purkutyöt käynnistyivät kevyillä sisäpurkutöillä sekä asbesti- ja haitta-ainepurulla.
Vanha Paavolan terveysaseman rakennus

Sisällä tehtävät purkutyöt eivät juurikaan näy rakennuksen ulkopuolelle. Sisätilat puretaan rungolle odottamaan koneellista massiivipurkutyövaihetta.

Purkujätteet lajitellaan jätejakeittain, ja jätejakeita kuljetetaan työmaalta vastaanottopaikkoihin päivittäin. Purkutyötä suunniteltaessa on kartoitettu mahdollisesti uudelleenkäytettäviä ja hyötykäyttöön päätyviä jätejakeita. Haasteelliseksi purkumateriaalien uudelleenkäytön tekevät sisäilmaongelmat, jotka johtivat purkamispäätökseenkin.

Purku-urakka valmistuu syyskuussa

Ympäristön melua lisäävä työvaihe eli rungon purkaminen alkoi 18.6. Kulkureitti Kelan pysäköintialueelle muuttuu alustavasti heinäkuun alussa. Se vaikuttaa lähinnä Kelan kiinteistössä autolla asioiviin. Työn edetessä tehdään myös pieniä ja lyhytaikaisia muutoksia jalankulkureitteihin.

Purku-urakka valmistuu kokonaisuudessaan 15.9.2021 mennessä. Silloin puretun rakennuksen tilalla on murskepintainen piha-alue.

Kaavaehdotus lautakunnan käsiteltäväksi syksyllä

Samanaikaisesti purun kanssa on valmisteltu Paavolan terveysaseman ja KELAn tonttien kaavaehdotusta. Tulevaan asemakaavaehdotukseen on yhdistetty aiemman kaavaluonnoksen kehityskelpoisimmat ominaisuudet.

Etelän suuntaan laskeutuvat terassoidut asuinkerrostalojen massat ovat 4–9-kerroksisia. Ne huomioivat Kankurinpolun varren naapurien nykyiset näkymät ja sisäpihan valoisuuden. Kauppakadun uudet 7–8-kerroksiset kerrostalot toistavat purettavan terveystalon hahmoa. Ne rajaavat siten korttelin nykyiseen tapaan.

Katutasoon osoitetaan tilaa liiketoiminnalle ja ylempiin kerroksiin asumista. Korttelialueen koilliskulmaan tullaan esittämään 12–14-kerroksista tornitaloa. Pohjois-eteläsuuntaisten kerrostalojen väliin sijoitetaan autopaikat 2–3 kerrokseen. Autopaikkojen päälle toteutetaan viherkansi oleskelulle ja hulevesien viivyttämiseksi.

Ajo pysäköintiin tullaan osoittamaan sekä Kauppakadulta että Kirkkokadun suunnasta. Kortteli on mahdollista jakaa 9–10 tonttiin, mikä edistää alueen toteutumista. Suurin muutos luonnosvaiheen esityksiin ovat kaavaehdotukseen lisätyt vihertaskut, jotka tuovat katuvihreää Kirkkokadun ja Kankurinpolun varteen.

Asemakaavaehdotus tuodaan kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi syksyllä 2021. Jos asemakaava saa lainvoiman, voisi alueen uudisrakentaminen voisi käynnistyä aikaisintaan vuosina 2022–23.

Kysy lisää