Hyppää sisältöön

Päijät-Hämeen jätelautakunta 19.11.2020

Päijät-Hämeen jätelautakunta päätti kokouksessa vuoden 2021 jätetaksasta. Jätehuollon perusmaksuun tai kotinouto- tai aluekeräysmaksuihin ei tule korotuksia seuraavalle vuodelle. Suurimpana muutoksena taksaan lisätään kunnan toissijaisen jätteen (TSV) palveluille erilliset maksut. Maa-ainesyhtiön perustamisen myötä maa- ja kiviaineksen vastaanottomaksut poistuvat jätetaksasta.

Päijät-Hämeen jätetaksa

Jätehuollon perusmaksuun tai kotinouto- tai aluekeräysmaksuihin ei tule korotuksia vuodelle 2021.

Jätetaksaan lisätään erillinen maksutaulukko kunnan toissijaisen jätteen (TSV) palveluille. Vuoden 2020 alusta jätteen haltijan on tullut etsiä jätteelle markkinaehtoista jätehuoltopalvelua ennen kuin voi pyytää kunnan jätelaitokselta kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua. Palvelua haetaan Motivan ylläpitämän materiaalitorin kautta. Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (PHJ) tarjoaa palvelua TSV-hinnaston mukaisesti, mikäli yksityistä palveluntarjoajaa ei ole. Velvoite koskee yrityksiä, jotka tarvitsevat palvelua yli 2000 €:lla vuodessa. Velvoite koskee myös lajitteluasemien (jäteasemien) käyttäjiä.

TSV-maksu ei saa olla alhaisempi kuin kuntalaisilta perittävät maksut ja maksun tulee olla kustannuksia vastaava. TSV-maksun tulee kattaa myös PHJ:lle materiaalitorin käytöstä aiheutuvat kustannukset.

PHJ:n maa-ainesyhtiön perustamisen myötä maa- ja kiviaineksen vastaanottomaksut poistuvat jätetaksasta. Sako- ja umpikaivolietteen hintoja korotetaan Lahti Aquan vastaanottopisteillä.

PHJ:n nimi vaihtuu Salpakierto Oy:ksi sekä jäteasemien nimet lajitteluasemiksi ja Kujalan jätekeskuksen käsittelykeskus Salpakierroksi.

Jätelautakunnan päätökset 19.11.2020

Päijät-Hämeen jätelautakunta päätti asiat esityslistan mukaisesti.

Lisätietoja