Hyppää sisältöön

Paikallinen päästökompensaatio kehittyy kuntien ja tutkimuslaitosten yhteistyöllä

Lahti on mukana uudessa monitieteisessä tutkimushankkeessa, joka selventää päästökompensaation pelisääntöjä kunnille ja kartoittaa kuntien mahdollisuuksia hyvittää päästöjä paikallisilla projekteilla.

Lahti tavoittelee hiilineutraaliutta jo vuonna 2025, ensimmäisenä suurena kaupunkina Suomessa. Tavoite perustuu siihen, että alueen päästöjä vähennetään 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta ja jäljelle jäävät 20 prosenttia sidotaan alueen hiilinieluihin tai kompensoidaan. Päästövähennyksiä on saatu aikaan esimerkiksi lopettamalla kivihiilen polttaminen Lahti Energian Kymijärven voimalassa ja siirtymällä joukkoliikenteessä sähköön ja biodieseliin.

Tulevina vuosina Lahden ilmastotyössä keskitytään entistä enemmän tavoitteen toiseen osaan eli kompensaatioon. Uudessa KUNTANIELU-hankkeessa tarkastellaan kuntien mahdollisuuksia hyödyntää maankäyttösektorin nettohiilinieluihin perustuvaa kompensointia. Hanke sai maa- ja metsätalousministeriöltä noin 915 000 euron rahoituksen, ja Lahti on mukana 5000 euron omarahoitusosuudella.

KUNTANIELU-hankkeen tavoitteena on

  • mitata ja todentaa maankäytön muutosten vaikutuksia hiilinieluihin
  • luoda ja soveltaa kansainväliset kriteerit täyttäviä laskentasääntöjä kompensaatiotoimintaan
  • pilotoida ja arvioida kompensaatioprosesseja
  • tarkastella mahdollisuuksia kytkeä kuntien nielukompensaatiot vapaaehtoisiin ekologisiin kompensaatioihin.

Lahden kaupunki on hankkeessa mukana pilottikaupunkina.

–KUNTANIELU-hanke tuo pitkään kaivattua selkeyttä kuntien rooliin päästökompensaatioiden tuottajana ja hyödyntäjänä, sanoo ympäristökoordinaattori Aino Kulonen.

–Hanke tukee suoraan kaupungin hiilineutraalisuustyötä ja tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osuus Lahdessa vuonna 2025 jäljellä olevista päästöistä saadaan kompensoitua paikallisesti.

Hanke perustuu yhteiskehittämiseen kuntien kanssa ja tuottaa tarkempaa tietopohjaa sekä käytännön ohjeita kuntien nielujen todentamiseksi sekä maankäyttötoiminnan kompensaatioiden toteuttamiseksi. Hanke luo valmiuksia lisätä nieluja innovatiivisella ohjauksella, josta myös maanomistajat voivat hyötyä. Lisäksi hanke tuottaa uutta tutkimukseen perustuvaa tietoa siitä, miten kuntien nielut arvioidaan yhtenäisesti ja miten näihin perustuvat kompensaatiot voivat edistää valtakunnallista ilmastopolitiikkaa sekä tukea Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanoa.

Hanketta johtaa Suomen Ympäristökeskus SYKE. Tutkimuskonsortiossa ovat mukana Helsingin yliopisto ja Luonnonvarakeskus Luke, sekä Lahden, Turun, Joensuun ja Espoon kaupungit. Hankkeelle myönnettiin vuosille 2022–2024 rahoitus maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta.

Lue uutinen: Ympäristöpääkaupunki Lahti pilotoi ekologista kompensaatiota ensimmäisenä kaupunkina Suomessa

Lisätiedot

Aihealueet