Hyppää sisältöön

Palvelutorilla esillä Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtiopiskelijoiden visioita tulevaisuuden Lahdesta

Lahden Palvelutorin näyttelyssä on esillä 23 opiskelijan visioita siitä, miten Lahdessa voitaisiin vastata luontopohjaisten ratkaisujen avulla luonnon monimuotoisuuden, hulevesien, hiilensidonnan ja hyvinvoinnin kysymyksiin.

Lahden Palvelutorilla 31.5.–4.6. esillä olevassa näyttelyssä esitellään Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuuriopiskelijoiden visioita ilmastoviisaasta suunnittelusta tulevaisuuden Lahdessa. Näyttelyyn voi tutustu omatoimisesti Lahden Palvelutorin aukioloaikojen puitteissa klo 8–18. Työt ovat esillä Palvelutorin osallistumistila Kympin näytöillä.

Opiskelijoiden työt ovat syntyneet maisemanhoidon maisterivaiheen kurssilla, jonka suunnittelukohteena oli tänä vuonna Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahti.

Näyttelyssä on esillä otteita 23 opiskelijan pari- ja yksilötöistä, jotka herättävät keskustelua siitä, mikä rooli vihreällä infrastruktuurilla – kaupunkien viheralueilla, metsillä, vihreillä kaduilla ja pihoilla – on ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja sen hillinnässä.

Visioissa korostuu ilmastoviisauden teema

Työt esittelevät Lahtea laajasti, ja suunnittelukohteet ulottuvat koko kaupunkia käsittelevistä visioista keskustaan ja sen kaupunginosiin, esikaupunkeihin ja aina maaseutumaisiin alueisiin asti. Suunnittelukohteina ovat esimerkiksi keskustapuistot, asemanseudun asuinalueet, soranottopaikat sekä Sopenkorven ja Mytäjäisten teollisuusalue.

Työt tuovat monipuolisesti esille ilmastoviisauden teemoja: kaupungin viher- ja siniverkon turvaamista ja kaupungin hiilivarastoja ja -nieluja, luonnon monimuotoisuuden vaalimista, kaupunkipuiden ja luonnonmaaperän säilyttämistä, hulevesien luonnonmukaisen hallinnan tehostamista ja kaupunkiympäristön tarjoaman hyvinvoinnin ja kaupunkilaisten osallistamisen vahvistamista.

Työt osoittavat, että luontopohjaiset ratkaisut tuovat vastauksia moneen yhteiskunnallisen haasteeseen: ilmastonmuutokseen, luontokatoon ja kaupunkiympäristön epäterveellisyyteen. Työt osoittavat suuntaa myös Lahdelle, joka on ollut uranuurtajana ympäristötyössä, erityisesti ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Aiheet opiskelijoiden valitsemia

Kurssi toteutettiin keväällä 2021 Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmassa ja siihen osallistui myös Lahden kaupunki. Opiskelijat saivat itse valita aiheensa ja ratkaisunsa, ja heitä kannustettiin tarttumaan rohkeasti kiperiinkin suunnittelukysymyksiin ja katsomaan kauaksi tulevaisuuteen.

Kurssin töistä koottu näyttely on osa CO-CARBON-hankkeen Hiiliviisas kaupunkivihreä -festivaalia. Lisää Strategisen neuvoston rahoittamasta monivuotisesta ja monitieteisestä CO-CARBON-hankkeesta verkkosivuilta.

CO-CARBON-hankkeen verkkosivut

Lisätietoja

professori Ranja Hautamäki
ranja.hautamaki@aalto.fi
p. 050 523 2207

opiskelija Aada Taipale
aada.taipale@aalto.fi
p. 050 919 6698

maisema-arkkitehti Maria Silvast
Lahden kaupunki
maria.silvast@lahtifi
p. 044 416 3044