Hyppää sisältöön

Palveluverkkosuunnitelman päätöskäsittely jatkuu syksyllä

Sivistyslautakunta käsittelee palveluverkkotyön asukasilloista, asukaskyselystä ja lausunnoista saatuja kommentteja ja kehittämisehdotuksia kesäkuun kokouksen yhteydessä järjestettävässä seminaarissaan. Tämän jälkeen asia siirtyy syksyyn ja uuden lautakunnan käsiteltäväksi osana 2022 talousarviovalmistelua ja pitkän tähtäimen talousohjelmaa.

Palveluverkkosuunnitelmaa viimeistellään vielä kesäkuussa sekä lomien jälkeen elokuussa. Lahden kaupungilta vastuualuejohtaja Lassi Kilponen kertoo, että saimme niin paljon kommentteja ja kehittämisehdotuksia henkilöstöltä, lapsilta, nuorilta, asukasilloista, -kyselystä, lausuntokierrokselta ja suorina yhteydenottoina, että niiden läpi käyminen edellyttää arvioitua enemmän aikaa.
– Samalla työstämme palveluverkkosuunnitelman vaikutusten ennakkoarviointia.

Palveluverkkosuunnitelma kiinnosti kuntalaisia

– Palveluverkkotyössä halusimme painokkaasti viestiä kuntalaisille siitä, että he voivat vaikuttaa oman alueensa päiväkotien, koulujen ja nuorisotilojen tulevaisuuden tilaratkaisuihin, Kilponen kertoo.
– Oli todella hienoa havaita, että kuntalaiset vastasivat kutsuumme, Kilponen kiittää.
– Ja nyt me tarvitsemme lisäaikaa, jotta riittävän huolella ehdimme käydä läpi kaikki palautteet ja valmistella suunnitelmaa seuraavaan vaiheeseen.

Palveluverkon asukasillat järjestettiin alueittain verkossa. Osallistujia kolmessa toukokuun illassa oli kaikkiaan yli 350. Iltojen aikana myös chat-keskustelu oli todella vilkasta. Asukaskyselyyn vastauksia tuli reilut 230 ja lausuntoja kuutisenkymmentä.  

Yhteenvedot asukasiltojen keskeisistä keskustelukysymyksistä ovat edelleen luettavissa kaupungin palveluverkkosivulla, samoin palveluverkkosuunnitelman 2021 luonnos ja aluekohtaiset esittelymateriaalit.

Tavoitteena lasten eheä ja turvallinen koulupolku

Palveluverkoksi kutsutaan kokonaisuutta, jonka koulut, päiväkodit ja nuorisotilat muodostava. Sitä valmistellaan yhteistyössä, jossa otetaan huomioon väestökehitys, yleiskaava, palvelutarpeet sekä tilojen yhteiskäyttö- ja muuntojoustavuus. Palveluverkkosuunnittelun lähtökohtana on koota esi- ja perusopetusta yhteisiin tiloihin, tehostaa tilankäyttöä, esimerkiksi monitoimitalot kokoavat eri toimijoita saman katon alle. Tällä toimintakulttuurien uudistamisella tuetaan lasten ehyttä koulupolkua.

Lisätietoja

Lahden kaupunki, sivistyksen palvelualue, lasten ja nuorten kasvun vastuualue
Lassi Kilponen, vastuualuejohtaja, p. 044 716 1328
lahti.fi/palveluverkko