Hyppää sisältöön

Parlamentaarinen ryhmä valmistelee periaate-ehdotustaan kaupungin toiminnan ja talouden tasapainottamiseksi

Sote-uudistus ja TE-palvelujen siirto valtiolta kunnille edellyttää kaupungin toiminnan ja talouden sopeuttamista muuttuvaan toimintaympäristöön.

Valtuustoryhmien puheenjohtajista ja Lahden kaupungin johtavista virkamiehistä koottu parlamentaarinen ryhmä kokoontui kevään aikana viisi kertaa. Keväällä ryhmä perehtyi muun muassa kaupungin talouteen, hankintoihin sekä toimintaan ja talouteen vuosina 2023–2025 vaikuttaviin uudistuksiin ja paineisiin. Ryhmä on raportoinut toiminnastaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle kesäkuussa 2022.

Kevään perehtymisen jälkeen ryhmän tavoitteena on valmistella syyskaudella periaatteita, joiden avulla kaupungin ja konsernin toimintaa ja taloutta pitäisi sopeuttaa sote-uudistuksen jälkeiseen tilanteeseen. Parlamentaarinen ryhmä kokoontui syksyn ensimmäisessä työpajassa 1.9.2022 ja aloitti periaatteiden laatimisen pohtien kaupungin tulojen lisäämisen mahdollisuuksia. Ryhmä kävi työpajoissa keskustelua sekä lyhyen että pitkän aikavälin tulojen mahdollisuuksista. Seuraavassa työpajakokouksessaan ryhmä pohtii ehdotuksia kaupungin kustannustason ja tuottavuuden kehittämisen periaatteiksi. Sen jälkeen ryhmä miettii vielä konsernirakenteen mahdollisia muutoksia. Ehdotus toiminnan ja talouden tasapainottamiseksi on tarkoitus laatia marraskuussa.

Parlamentaarinen ryhmä kokoontuu loppuvuoden aikana 6.10., 3.11., 16.11. ja 8.12. Ryhmä raportoi periaate-ehdotuksistaan ja toiminnastaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle alkuvuodesta 2023.

– Ryhmän työskentely käynnistyi hyvässä yhteistyön ilmapiirissä. Keskustelu oli monipuolista ja yhteisiä näkemyksiä periaatteista löytyi, toteaa puheenjohtaja Minna Lampinen.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Minna Lampinen, p. 044 554 6414

Aihealueet