Hyppää sisältöön

Parlamentaarinen ryhmä valmistelemaan talouden tasapaino-ohjelmaa

Lahden kaupunginvaltuusto päätti talousarvion 2023 hyväksymisen yhteydessä, että kaupunki aloittaa parlamentaarisen valmistelun talouden tasapaino-ohjelman laatimiseksi vuosille 2024–2026. Ohjelmassa huomioidaan parlamentaarisen ryhmän vuonna 2022 valmistelemat periaatelinjaukset ja määritellään kaupungin keskeisten palvelujen laajuus ja laatutaso talouden tunnuslukujen perusteella. Parlamentaarinen työryhmä järjestäytyi 21.2.2023 ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Minna Lampisen ja varapuheenjohtajaksi Toni Putulan.

Kaupunginhallitus päätti työryhmän perustamisesta 30.1.2023 ja nimesi ryhmän jäseniksi monijäsenisten valtuustoryhmien puheenjohtajat Minna Lampisen, Toni Putulan, Jorma Ratian, Riina Puusaaren, Jari Rissasen, Kalle Aaltosen, Sonja Falkin, Elisa Lientolan ja Tuija Salorannan, jotka työskentelivät parlamentaarisessa ryhmässä myös vuonna 2022. Varajäseniksi valtuustoryhmät nimesivät Sanna Virran, Francis McCarronin, Maarit Tuomen, Jouni Kaikkosen, Martti Taljan, Anita Närhen, Eero Seesvaaran, Anna Kaisa Kupiaisen ja Niko Liukkosen.

Ryhmän pysyvinä asiantuntijajäseninä toimii kaupunginjohtaja Pekka Timonen, konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen, kaupunkikehitysjohtaja Olli Alho, sivistysjohtaja Tiina Granqvist, kehittämisjohtaja Sari Alm ja talousjohtaja Tiina Mörsky. Ryhmän sihteerinä toimii johtava controller Miia Karetjoki.

Parlamentaarisen ryhmän toimikausi on 1.2.2023–31.3.2025. Ryhmän tehtävänä on tehdä esitys talouden tasapaino-ohjelmasta. Ohjelmaa valmistellaan niin, että siihen liittyvät ensimmäiset ehdotukset ovat käsiteltävissä kaupunginvaltuuston seminaarissa 13.–14.4.2023. Vuodelle 2024 kohdistuvat tavoitteet valmistellaan niin, että ne sisältyvät kaupunginhallituksen touko-kesäkuun vaihteessa antamaan kehykseen ja talousarvion laadintaohjeeseen.

Parlamentaarinen ryhmä tekee ehdotuksen talouden tasapaino-ohjelman kokonaisuudesta niin, että se on kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätettävissä marraskuussa 2023 talousarviokäsittelyn yhteydessä.  Talouden tasapaino-ohjelman laatimiseen osallistetaan kuntalaisia, eri sidosryhmiä, henkilöstöä, lautakuntien ja jaostojen puheenjohtajia sekä valtuustoryhmiä valmistelun eri vaiheissa.

– Ryhmän tavoitteena on osallistaa erityisesti poliittisia toimijoita aktiivisesti ja löytää yhteisymmärryksessä sellaisia valintoja kaupungin talouden tasapainottamisen toimenpiteiksi, joihin voidaan yhteisesti sitoutua, toteaa puheenjohtaja Minna Lampinen.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Minna Lampinen, p. 044 554 6414

Aihealueet