Hyppää sisältöön

Parlamentaarisen ryhmän valmisteleman talouden tasapaino-ohjelman seuranta siirretään valtuustoryhmien puheenjohtajatoimikunnan tehtäväksi

Vuonna 2023 toiminut parlamentaarinen työryhmä valmisteli talouden tasapaino-ohjelman sopeuttamaan Lahden kaupungin taloutta vuosina 2024–2027. Ohjelman tavoitteiden mukaisten toimenpiteiden valmistelu on käynnissä ja niiden toteutumisen seuranta esitetään siirrettäväksi työryhmältä valtuustoryhmien puheenjohtajatoimikunnalle.

Lahden kaupunginvaltuusto päätti talousarvion 2023 hyväksymisen yhteydessä, että kaupunki aloittaa parlamentaarisen valmistelun talouden tasapaino-ohjelman laatimiseksi. Ohjelmassa tuli huomioida parlamentaarisen ryhmän vuonna 2022 valmistelemat ja kaupunginhallituksen päättämät periaatelinjaukset. Kaupunginhallitus päätti 30.1.2023 perustaa työryhmän, joka tekee esityksen talouden tasapaino-ohjelmasta ja seuraa sen tavoitteiden toteutumista.

Parlamentaarinen työryhmä päätti Lahden kaupungin toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelmaehdotuksestaan lokakuussa 2023. Ohjelmassa esitettiin toiminnan ja talouden tasapainottamista 50 milj. eurolla neljän vuoden aikana vuosina 2024–2027. Kaupunginvaltuusto hyväksyi talouden tasapaino-ohjelman osana vuoden 2024 talousarviota ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaa marraskuussa 2023.

Parlamentaarisen työryhmän varsinaisen työn valmistuttua, tasapaino-ohjelman seuranta esitetään siirrettäväksi olemassa olevan valtuustoryhmien puheenjohtajatoimikunnan tehtäväksi.

– Kun toiminnan ja talouden tasapaino-ohjelman toteutumisen seuranta siirtyy valtuustoryhmien puheenjohtajatoiminnan tehtäväksi, se vähentää lähes samalla kokoonpanolla toimivien työryhmien määrää, toteaa puheenjohtaja Minna Lampinen.

Asiaa käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 19.2.2024.

Kokouksen esityslista

Lisätietoja:
puheenjohtaja Minna Lampinen, p. 044 554 6414