Hyppää sisältöön

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen lukuvuoden 2022 – 2023 työ- ja lomapäivät

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 16.11.2021 perusopetuksen ja lukiokoulutuksen lukuvuoden 2022 – 2023 työ- ja lomapäivät seuraavasti:

Lukuvuosi alkaa keskiviikkona 10.8.2022
Syysloma 24. – 30.10.2022 viikolla 43
Joululoma 23.12.2022 – 8.1.2023
Talviloma 27.2. – 5.3.2023 viikolla 9
Helatorstain jälkeinen perjantai 19.5.2023 on lomapäivä.
Lukukausi päättyy lauantaina 3.6.2023.

Lisäksi kalenterin mukaisia vapaapäiviä ovat seuraavat:
Itsenäisyyspäivä tiistai 6.12.2022
Pääsiäinen pe 7. – ma 10.4.2023
Vapunpäivä maanantaina 1.5.2023
Helatorstai 18.5.2023

Perusopetuslain ja lukioasetuksen mukaan koulu alkaa elokuussa ja päättyy viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Työpäiviä on lukuvuodessa 190.

Lukuvuoden työ- ja loma-ajat on sovittu mahdollisimman yhteneväisiksi kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa. Lukuvuoden 2022 – 2023 työ- ja loma-aikoja on käsitelty perusopetuksen johtotiimissä, lukiokoulutuksen johtoryhmässä, toisen asteen kehittämistyöryhmässä ja Päijät-Hämeen sivistysjohtajien ohjausryhmässä toukokuussa 2021.

Peruskoulujen lukioiden rehtoreilla, oppilaskunnilla ja vanhempainyhdistyksillä, Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:llä, Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:llä, Liikunnan ja kulttuurin vastuualueella, varhaiskasvatuspalveluilla, Lahden nuorisovaltuustolla, Lahden seudun vanhemmat ry:llä ja Lahden seurakuntayhtymällä on ollut halutessaan mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotuksesta.

Sivistyslautakunta päätti lisäksi kokouksen 16.11.2021 asiat esityslistan mukaisesti ja seuraavin kirjauksin

Vastauksen antaminen valtuustokysymykseen, miten varhaiskasvatuksen palveluohjauksessa toteutuu yhdenvertaisuus eri palvelumuotojen välillä
– Asian käsittelyn yhteydessä esittelijä täydensi perusteluosaa seuraavalla lauseella: ”Varhaiskasvatuksen verkkosivuja kehitetään palautteen mukaan palvelemaan perheiden tarpeita.”

Esityslistalla muun muassa

– Lahden kaupungin tilinpäätös 2021, saatavien poistaminen tileistä, sivistyksen palvelualue
– Sivistyksen palvelualueen seurantaraportti 1.1.-30.9.2021
– Sivistyslautakunnalle tiedoksi tuotavat viranhaltijapäätökset
– Ruotsinkielinen käännös koskien valinnaisen vieraan kielen (A2-kieli) opetussuunnitelmiin tehtyjä päivityksiä
– Yhteisvastuukeräys Lahden kouluissa vuonna 2022
Lue koko esityslista Dynasty-tietopalvelusta

Lisätiedot

Sivistyspalvelut
opetus- ja kasvatusjohtaja, vastuualuejohtaja Lassi Kilponen, p. 044 716 1328
sivistysjohtaja Tiina Granqvist, p. 050 383 6574